Exhibition

You're not to

I forbindelse med Tegneskolens 200-årsjubileum (Statens håndverks- og kunstindustriskole), presenterer Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ved fagområdet interiørarkitektur og møbeldesign utstillingen `You´re not to´. Utstillingen viser prototyper utviklet de tre siste årene fra enkelte studentprosjekter som ledd i deres undersøkelser om sosiale tabuer.

Rammen rundt utstillingen `You´re not to´ viser til den dansk-norske forfatteren Aksel Sandemoses berømte bok ”En flyktning krysser sitt spor”. I denne boken fremmer forfatteren en idé han kaller Janteloven og som beskriver essensen av nordisk ydmykhet til det beste for samfunnet. De ti selvforklarende retningslinjene utfordrer oss mennesker på et individuelt plan men også rollen og det ansvaret vi som designere har i forhold til morgendagen. Sandemoses tekst fra 1933 belyser noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer gjennom å så tvil om begrepene toleranse og aksept for annerledeshet.

Antonio Cascos Chamizo ‘A guide to cannibalism’
Christopher Caleb Hansen ‘Life on Mars: The great indoors’
Mari Koppanen ‘Fungamentalism’
Charlotte Kristine Kristiansen ‘Behind closed doors’
Martine Nilsen ’Appeal’
Hannah Nordh ‘D[anger]ous’
Martha Samyn ’Hold me, please’
Emma Staubo ‘Boundary beings and where to find them’
Marcus Voraa ‘The key to a label’
Nebil Zaman, ’Personal space’

Vernissage: 21. november, 13:00 - 15:00.

 Åpningstider i perioden 21. november - 30.november 2018:

Mandag - fredag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 09:00 - 17:00

http://yourenotto.com