Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

You're not to

You're not to

I forbindelse med Tegneskolens 200-årsjubileum (Statens håndverks- og kunstindustriskole), presenterer Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ved fagområdet interiørarkitektur og møbeldesign utstillingen `You´re not to´. Utstillingen viser prototyper utviklet de tre siste årene fra enkelte studentprosjekter som ledd i deres undersøkelser om sosiale tabuer.

Rammen rundt utstillingen `You´re not to´ viser til den dansk-norske forfatteren Aksel Sandemoses berømte bok ”En flyktning krysser sitt spor”. I denne boken fremmer forfatteren en idé han kaller Janteloven og som beskriver essensen av nordisk ydmykhet til det beste for samfunnet. De ti selvforklarende retningslinjene utfordrer oss mennesker på et individuelt plan men også rollen og det ansvaret vi som designere har i forhold til morgendagen. Sandemoses tekst fra 1933 belyser noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer gjennom å så tvil om begrepene toleranse og aksept for annerledeshet.

Antonio Cascos Chamizo ‘A guide to cannibalism’
Christopher Caleb Hansen ‘Life on Mars: The great indoors’
Mari Koppanen ‘Fungamentalism’
Charlotte Kristine Kristiansen ‘Behind closed doors’
Martine Nilsen ’Appeal’
Hannah Nordh ‘D[anger]ous’
Martha Samyn ’Hold me, please’
Emma Staubo ‘Boundary beings and where to find them’
Marcus Voraa ‘The key to a label’
Nebil Zaman, ’Personal space’

Vernissage: 21. november, 13:00 - 15:00.

 Åpningstider i perioden 21. november - 30.november 2018:

Mandag - fredag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 09:00 - 17:00

http://yourenotto.com