Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Uår av Terje Vigen

Uår av Terje Vigen

Lisa Lie er stipendiat ved KHiO, Teaterhøgskolen og forestillingen hennes spilles på Riksteatret i Nydalen som en del av teaterfestivalen Heddadagene 2018. Gjestespillet er fra Trøndelag teater og Nordland teater. 

Av og med Lisa Lie / PONR. Regi: Lisa Lie. Scenografi og kostymer: Maja Nilsen. Lysdesign: Steffen Telstad. Komponist: Øyvind Mæland. Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker. Co-produsenter Lisa Lie / PONR, Trøndelag Teater, Nordland Teater og Dramatikkens hus.

I Uår av Terje Vigen konfronteres vi med håndteringen av sult, sykdom og naturkatastrofer – det vi trodde vi
hadde på en armlengdes avstand.

Henrik Ibsens episke dikt Terje Vigen (1861) er kjær folkelesning. Historien er lagt til Napoleonskrigene, da
det er kornblokade og hungersnød i landet. Diktet skildrer hvordan Terje Vigen ror til Danmark for å få tak i
mat til familien, samt de tragediene han møter på veien. Når regissør Lisa Lie benytter Terje Vigen som
utgangspunkt for sin iscenesettelse Uår av Terje Vigen kan man forvente et selvstendig kunstnerisk verk, der
menneskets forfall og kamp for å overleve skildres i et grenseløst univers - på randen til den totale
undergang.

I Uår av Terje Vigen møter vi en som kan være Terje Vigen, en Hummer og en Sjøheks. På den ytterste
Nøgne Ø er det ikke klart om krigen er over, om verden har gått under eller om den holder på å gjøre det. I en
verden hjemsøkt av sult og sykdom gjøres mennesket til dyr. Det handler om overlevelse, mentalt og
kroppslig, i kampen mot hverandre og naturen.

Lisa Lie er kjent for å skape selvstendige universer, med helt egne spilleregler. Referansene til det virkelige
liv, eventyr og den klassiske kulturarven sammenblandes med en særlig ekspressiv form og en god dose
humor.

Hva skjer med oss i selvpåført undergang? I tråd med husmorsbladet URD som under andre verdenskrig
spurte: Kan vi spise mose? Spør vi: Kan vi spise olje, og kan dette skylle bort smaken av barkebrød og
menneskekjøtt?