Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Fra utstillingen "Byen i mennesket", (Kunstnernes Hus, 1968). Foto: Morten Krohg.
Fra utstillingen "Byen i mennesket", (Kunstnernes Hus, 1968). Foto: Morten Krohg.

Agenda: Kunsten i byen, byen i kunsten

Denne gangen er Agenda Kunst og håndverk et samarbeid med Kunstnernes hus med utgangspunkt i utstillingen "Det felles eide - Oslo kommunes kunstsamling". Som en del av seminaret vil alle deltagere kunne se utstillingen gratis i løpet av dagen.

 Sted: Kunstnernes Hus kino. Gratis adgang, ingen påmelding, så lurt å være tidlig ute!

 Kunsten i byen, byen i kunsten: Om det felles eide og kunst i offentlig rom.

Utstillingen Det felles eide tar for seg kunstens funksjon i offentlig rom og hvordan byen erfares i kunsten. Samspillet mellom kunst, arkitektur, byrom og byens befolkning gir oss en fortelling om utviklingen av Oslo som moderne storby. Gjennom verk fra kommunens samling fra slutten av 1800-tallet til i dag, forteller utstillingen en historie om kunstens betydning for den urbane utviklingen og hva «det felles eide» impliserer; sosialt, politisk og kulturelt.

I løpet av dagen vil kunstnere, kunst- og arkitekturhistorikere og kuratorer reflektere rundt kunstens betydning for byen og omvendt, i fortid, nåtid og fremtid. Vi vil få høre om Oslo kommunes kunstsamling i en historisk kontekst, om bevaring av offentlig kunst, og om utviklingen av Oslo som kulturby.

Kunstnere vil dele sin erfaring av å arbeide med byen som tematikk, og hvordan de opplever å være kunstprodusenter i Oslo dag. Vi vil høre om den banebrytende utstillingen Byen i mennesket (Kunstnernes Hus 1968) og få en presentasjon av Oslo Biennal, som er kommunens storsatsning fremover.

Seminaret er et samarbeid mellom Lotte Konow Lund, professor ved Kunst og håndverk på KHiO, kurator Elisabeth Byre og Kunstnernes Hus.

Program

09.30-10.00 Kaffe.

10.00- 10.15 Velkommen ved Lotte Konow Lund og Kunstnernes Hus.

10.15-10.45 Ingebjørg Ydstie: Introduksjon til Oslo kommunes kunstsamling og Det felles eide.

10.45-11.15 Per Gunnar Eeg-Tverbakk: Introduksjon til Oslo Biennial 2019.


11.15-11-30 Pause.


11.30- 11.50 Ingrid Lønningdal: Om egen praksis.

11.50- 12.10 Jon Benjanim Tallerås: Om egen praksis.


12.10-13.00 Lunsj.


13.00-13.20 Martin Braathen: Om utstillingen Byen i mennesket (Kunstnernes Hus, 1968).

13.20- 13.45 Morten Krohg i samtale med Martin Braathen.

13.45-14.30 Even Smith Wergeland: Kunst som offentlig anliggende: byplaner og byrom.

14.30-15.00 Natalie Hope O’Donnell: Refleksjon rundt kunsten i byen, byen i kunsten.

Ingebjørg Ydstie (født 1957) er utdannet kunsthistoriker. Siden 2013 har hun vært sjefkurator for Oslo kommunes kunstsamlinger, der hun blant annet leder forvaltningsgjennomgang av samlingen. Hun var tidligere museumsleder og sjefkonservator ved Munch-museet hvor hun var ansvarlig for en rekke sentrale utstillinger. Ydstie er en av kuratorene for utstillingen Det felles eide – Oslo kommunes kunstsamling.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk (født 1964) er utdannet kunstner med lang fartstid som kurator. Han var initiativtager til og daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen, utstillingsansvarlig ved Nordic Institute for Contemporary Art i Helsinki, intendant på Kunstnernes Hus og daglig leder og kurator på Kunsthall Oslo. Sammen med Eva González Sancho var Eeg-Tverbakk kurator for forprosjektet OSLO PILOT, og de er nå engasjert som kuratorer for Oslo Biennial 2019.

Ingrid Lønningdal (født 1981) er billedkunstner, utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og underviser på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I sin praksis ser hun nærmere på de arkitektoniske forutsetningene som omgir oss, ikke bare rent fysisk, men også ideologisk og politisk. Lønningdal har hatt separatutstillinger ved blant annet Oslo Kunstforening (2017), Trøndelag senter for samtidskunst (2017) og Nordnorsk kunstnersenter (2013). I 2015 utga hun boken «Borgen. Et sted for kulturproduksjon» på forlaget Teknisk Industri.

Jon Benjamin Tallerås (født 1984) er billedkunstner, utdannet fra Kunstakademiet i Oslo. I sitt arbeid utforsker han lite brukte og ofte oversette deler av byen. Flere av hans fotografiske arbeider dokumenterer performancer hvor han tar i bruk tilfeldige rom formet i randsonen av funksjonell arkitektur. Siste utstillinger inkluderer Det felles eide, Kunstnernes Hus, Snap. Dokumentar og portrett, Museet for samtidskunst, wander ponder going yonder, Munchmuseet i bevegelse, Fakta, fortellinger og anekdoter, Stavanger Kunsthall og Disappearing Acts, LIAF - Lofoten International Art Festival.

Martin Braathen (født 1978) er arkitekt og frilans kritiker, med utdanning fra NTNU, UdK i Berlin og Whitney Independent Study Program i New York. Han har vært redaktør for Arkitektnytt, kurator for Norsk Form/Doga og Projekt 0047 i Berlin og jobber med en PhD-oppgave i arkitekturhistorie om 1970-tallet. I boka Alt er arkitektur! (2010) skrev han blant annet om utstillingen Byen i mennesket (1968).

Morten Krohg (1937) er billedkunstner, utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og École nationale supérieure des Beaux-Arts i Paris. Krohg var direksjonsformann på Kunstnernes Hus i 1967-69, og var med å utvikle Vestlandets Kunstakademi i Bergen, hvor han var hovedlærer og senere rektor. Fra 1997-2007 var han professor i anvendt estetikk ved Høgskolen i Oslo. Han har stilt ut ved en rekke institusjoner og er representert i offentlige samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Lillehammer kunstmuseum, KORO, Oslo kommunes kunstsamlinger med flere. Krohg var et av medlemmene i kunstngergurppa GRAS.

Even Smith Wergeland (født 1981) er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i arkitektur- og byplanhistorie fra AHO. Han har i tillegg praktisk erfaring som kommunal byplanlegger i Stavanger og Oslo. Kulturens vilkår i byplanprosesser er en av Wergelands sentrale forskningsinteresser.

Natalie Hope O’Donnell (født 1979) er kurator for Munchmuseet i bevegelse, et program med midlertidige kunstprosjekt i ulike rom i bydel Gamle Oslo. Hun er, blant annet, utdannet ved Universitetet i Oxford og har kuratorutdannelse fra Royal College of Art i London. O’Donnell har doktorgrad fra Arkitekthøyskolen i Oslo om utstillingen som en romlig konstruksjon, og har vært styreleder i Norsk Kuratorforening siden 2013.

Se dokumentasjon av hele seminaret.