Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Et eget rom - om Virginia Woolf

Et eget rom - om Virginia Woolf

Et eget rom, var det store vendepunktet for Ane Thon Knutsen, stipendiat i grafisk design. Hør henne og Tone Selboe, professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO, fortelle og samtale om Woolf som forfatter med vekt på essayet Et eget rom.

Sted: HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.
Servering av Afternoon Tea. Ingen påmelding og gratis inngang.

«En kvinne må ha penger og et eget rom om hun skal skrive skjønnlitteratur». Sitatet er hentet fra Virginia Woolfs essay "A Room of One’s Own" som kom ut i 1929.

Virginia Woolf (1882 – 1941) var en engelsk forfatter, litteraturkritiker, feministisk tenker og en av de fremste modernister på 1900-tallet. Hun var en viktig del av Bloomsbury-kretsen i London i mellomkrigstiden. Woolf-ekteparet var de første til å publisere en engelsk oversettelse av Sigmund Freuds verker i 1925. Hennes mest kjente verker var blant annet romanene Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) og Orlando (1928), og det lange essayet Et eget rom (1929), med dets kjente utsagn, «En kvinne må ha penger og et eget rom om hun skal skrive skjønnlitteratur».


Program:

Tone Selboe, professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO, forteller om Woolf som forfatter og essayet Et eget rom.

Ane Thon Knutsen , stipendiat i grafisk design ved Kunsthøgskolen i Oslo, forteller hvordan Et eget rom var et vendepunkt som har hatt direkte påvirkning på prosjektet hennes.

Etter innleggene vil Selboe og Knutsen ha en samtale om Woolf og hvordan de tolker Et eget rom. Det åpnes for spørsmål fra publikum.