Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Susan Sontag. Foto: Sue Krementz.
Susan Sontag. Foto: Sue Krementz.

Agenda: Kjenn din Sontag

Høsten 2017 startet KHiOs seminarrekke Agenda en egen «Kjenn din» serie, og denne gangen inviterer vi til å bli nærmere kjent med Susan Sontag, amerikansk kritiker, forfatter og filmregissør og en av de mest innflytelsesrike kritikerne i sin tid.

Susan Sontag (f. 1933) er mest kjent for sine essays, samlet i bøker som: Against Interpretation, Styles of Radical Will, On Photography, Illness as Metaphor og Regarding the Pain of Others. Selv omtalte hun seg helst som forfatter, og så på kritikken og essayistikken som distraksjoner som kom i veien for hennes egentlige ærend, nemlig romanskrivingen, men ikke mange vil være enig i det. Sontags forfatterskap, analyser og kulturkritikk har hatt stor betydning, ikke minst innen billedkunst. Hennes essays befinner seg på utallige pensumlister, og de brukes gjerne som et utgangspunkt for å undervise i kritisk tenkning.

Sontag var også politisk aktivist som reiste til, skrev og lagde filmer om konfliktområder som Vietnam under Vietnam-krigen, Sarajevo under krigen på Balkan og til deler av det israelsk okkuperte Palestina. Hun døde i 2004.

Agenda er en seminarrekke i regi av Avdeling Kunst og Håndverk på KHiO. Ambisjonen med Agenda er å reise diskusjoner om tema som vedgår spesialiseringene ved Kunst og håndverk og kunst mer generelt. Vi ønsker å bruke Agenda til å underbygge tverrfaglighet og åpenhet innen kunstfagene. Ideen bak ”Kjenn din” serien, er å ta for seg navn og begreper innenfor en kunstnerisk kanon og med relevans for fagområdet Kunst og håndverk. Først ut var Kjenn din Brecht. Med Agenda henvender vi oss både til studenter og lærere og til andre interesserte.

Agenda er gratis og for alle.

Takk til Kunstnernes Hus for samarbeid.


Program

Fredag 9. februar

  • 09.30-10.00 Morgenkaffe
  • 10.00-10.10 Introduksjon
  • 10.10- 11.30 Kaja Scherven Mollerin: Introduksjon til Susan Sontag
  • 11.30-12.30 Lunsj
  • 12.30- 13.10- Kåre Bulie: Om å ville vite alt: Susan Sontags 'Against Interpretation and Other Essays
  • 13.10-14.10 Marit Paasche: Om Susan Sontag og stillhetens estetikk.
  • 14.10 Samtale/spørsmål


Kaja Schjerven Mollerin er litteraturviter, kritiker i Klassekampen og tidligere redaktør av Vinduet. Mollerin har utgitt flere bøker, blant dem Vigdis, del for del (2017) og Sammen, hver dag, om fellesskap i litteraturen (2012). Hun ble kåret til årets litteraturkritiker av Norsk Kritikerlag i 2012 og hun fikk Anders Jahres kulturpris. I 2015 redigerte hun Handke-debatten sammen med Henning Hagerup, en debatt hun selv var med på å sette i gang, og i 2016 ga hun ut en bearbeidet versjon av sin doktorgrad i bokform: I denne verden, om Susan Sontag. Den tar for seg Sontags liv og tenkning og vil danne utgangspunkt for Mollerins introduksjon til Susan Sontag i denne utgaven av Agenda.


Kåre Bulie er journalist og kritiker. Siden midten av 1990-tallet har han skrevet om kultur, særlig om billedkunst og litteratur, i mange norske aviser og tidsskrifter, lengst i Dagens Næringsliv og Dagbladet. Han har sittet i redaksjonen til litteraturtidsskriftet Vinduet og i redaksjonsrådet til kunsttidsskriftet Billedkunst. Han har dessuten bidratt til en rekke bok- og katalogutgivelser. Siden 2010 har han skrevet en ukentlig spalte om kunst og arkitektur i D2, Dagens Næringslivs fredagsmagasin.


Marit Paasche er kunsthistoriker, kurator og forfatter av den anerkjente boken Hannah Ryggen en fri, som vant prisen for beste sakprosabok i 2016. Paasche har gitt ut en rekke bøker tidligere blant andre Et annet lerret, fire historier om film og billedkunst (2014), som omhandler forholdet mellom film og billedkunst, og Lives and Videotapes, The Inconsistent History of Norwegian Video Art (2014). Sistnevnte bok sprang ut av Paasches arbeid som forskningsansvarlig ved Videokunstarkivet. Hun har også kuratert en rekke utstillinger, blant annet Vi lever på en stjerne (med Tone Hansen) på Henie Onstad Kunstsenter, og Det menneskelig mønster (med Will Bradley) på Kunsthall Oslo.

Se dokumentasjon av hele seminaret.