Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Forelesning med Samuel Nyholm

Forelesning med Samuel Nyholm

Han har hållit på med film, grafisk design, musik, performance och scenografi. Han inledde sin karriär i det svensk-schweiziska ”anti-design”-kollektivet REALA, som han lämnade 2007.

Samuel är också pedagog, med undervisningserfarenhet bland annat från Schweiz (ECAL 2007-09). För närvarande (sedan 2012) är han professor på HFK i Bremen. Där låter han sina studenter ägna en hel termin åt att rita av en och samma mugg och inspirerar dem genom att läsa Nietzsche högt.

http://www.sany.dk

http://alepheternity.com/prof-samuel-nyholm-3/

https://vimeo.com/56897745