Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Presentation

Elvelangs 2017

Elvelangs 2017

Kunsthøgskolen deltar med vakker lyssetting og kunstneriske innslag av studentene.

Torsdag kveld nærmest høstjevndøgn erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Publikum inviteres til en stemningsfull vandring langs elva der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle aktører og amatører.

Kunsthøgskolen vil lyssette den flotte fossen ved skolen, og studentene våre vil ta i mot publikum med sine kunstneriske innslag nedenfor trappa mot elva og broen.

Programmet vil bli annonsert fortløpende:

"Identipi" – en installasjon/interaktiv skulptur, av Lill Yildiz Yalcin (2. år bachelor i medium- og materialbasert kunst, spesialisering metall- og smykkekunst).
Installasjonen omhandler gentrifiserings-prosesser i et belastet, lav-klasse nærmiljø. Her står identitetsproblematikk og sosiale utfordringer sentralt, og i grell kontrast til den gjeldende dagsorden, kommersielt mediebilde og statlig politikk.

«Pre election» – skulptur i vann, av Thomas Djup (3. år bachelor i medium- og materialbasert kunst, spesialisering grafisk kunst og tegning).
Materialets språk, bruksområde, modernitet og natur er med på å poengtere å bekrefte kontrasten mellom verket og omgivelsene. Krefter påvirker legemers bevegelse, stabilitet og likevekt, kraft og motkraft. Dette blir en dialog som skaper en relasjon og kontrast mellom betrakteren og verket.

«Keramikk take away» - en kommentar til bruk- og kastsamfunnet, av Tonje Svenson Paus, med flere (studenter fra bachelor i medium- og materialbasert kunst, spesialisering keramisk kunst).

Lysinstallasjon av Joanna Knight (2. år master i medium- og materialbasert kunst, spesialisering grafisk kunst og tegning).

Vindusinstallasjon på Smelteverket bar – utsmykking av 12 vinduer ut mot akerselva med store tegninger og lys. Av Katarina Caspersen (2. år master på illustrasjon og grafisk design) sammen med lyskunstner og fotograf Rachel Wolfe. Installasjonen kan sees både innenfra og utenfra. 

http://www.elvelangs.no/

https://www.facebook.com/events/465907607132962/