Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

"The Stitch project". Foto: Margrethe Kolstad Brekke.
"The Stitch project". Foto: Margrethe Kolstad Brekke.

Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog

Agenda vil denne gang handle om sosial og politisk engasjert kunst. Seminaret blir et samarbeid med spesialiseringen tekstil ved avdeling Kunst og håndverk og Norske Tekstilkunstnere (NTK) som feirer 40-års jubileum.

Kunstnere fra Mexico, Russland, Tyskland og Norge er invitert til å belyse sosiale og politiske strømninger i tiden med utgangspunkt i egen praksis. Felles for disse bidragsyterne er at de utforsker kommunikative og aksjonistiske muligheter knyttet opp mot tekstil. På tvers av landegrenser og tid har mennesker fått en erfaring med og nærhet til tekstil som materiale. Tekstil er tett forbundet med språk, identitet og eksistens. Dette gir en særegen mulighet for kommunikasjon og tverrkulturell forståelse.

Dagen deles opp i korte og lengre presentasjoner, en boklansering, en plenumssamtale om kunst, politikk og samfunn og avsluttes med en performance. Hele programmet holdes på engelsk, med unntak av Gunvor Nervold Antonsens performance.

Ansvarlige for programmet:
Lise Bjørne Linnert, styreleder, Norske tekstilkunstnere
Kirsti Willemse, styremedlem, Norske tekstilkunstnere
Sidsel Palmstrøm, førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk, fagområde tekstil.

Moderator er Hilde Hauan Johnsen, professor i tekstil ved Universitetet i Bergen på Institutt for kunst (tidligere KHiB) og professor 2 ved Samisk høgskole i Kautokeino.


Presentasjon av deltagerne

Hilde Hauan Johnsen (f.1953) Norge
Hauan Johnsen er professor i tekstil ved Universitetet i Bergen på Institutt for kunst (tidligere KHiB) og som professor 2 ved Samisk høgskole i Kautokeino. Hauan Johnsen er kunstner og scenograf med en lang rekke av solo- og kollektive utstillinger i inn og utland bak seg. Hun har hatt flere oppdrag for Kunst i offentlig rom (KORO) både som kunstner og kunstnerisk konsulent. Hauan Johnsen er en ettertraktet foredragsholder og har innehatt flere tillitsverv i norsk kunstliv, blant annet i OCA, Festspillene i Nord- Norge og Norsk Kulturråd. Hun arbeider med fiberoptiske installasjoner ofte i samarbeid med lydkunstnere. Hun er opptatt av gamle tekstile teknikker som sprang og vev i skjæringspunkt med ny teknologi og er en av syv kunstnere bak «The Stitch Project» (TSP), et pågående sosiokulturelt kunstprosjekt organisert som workshops i Midtøsten og Norden. Dette internasjonale tekstilkunstprosjektet har vært invitert til festivaler, biennaler, galleri og skoler på nærmere 30 steder i Europa i løpet av fem år. Hauan Johnsens bidrag i dette kunstprosjektetet, består av broderi, spinning, plantefarging og samtale. TSP ble startet i 2012 og er et samarbeid mellom de syv kunstnerne; Omaya Salman, Kiyoshi Yamamoto, Marie Skeie, Margrethe Kolstad Brekke, Hildur Bjarnardottir, Hilde Hauan Johnsen og Britta Marakatt Labba.


Anna Bitkina
(born1977) Russia.
Anna Bitkina is an independent curator, director and co-founder of The Creative Association of Curators TOK (www.tok-spb.org), an art organization that conducts interdisciplinary projects in the fields of contemporary art, design and social sciences.
TOK’s projects have a strong social component and deal with current issues that are widely discussed both in Russia and internationally. In her curatorial practice Bitkina is focused on the post-Soviet condition and remnants of Soviet past in different social spheres. She also addresses the complicated intersection of relations between citizens and the government in contemporary Russia and the challenging topics of public space, local political system and governance, educational system, and youth organizations in the former Soviet Union today. In her projects Bitkina explores the changing role of cultural workers and possibilities of creative practices in different social spheres.


Margrethe Kolstad Brekke (f.1979), Norge.
Kolstad Brekke har en master frå Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) i 2014. Hun har blant annet arbeidet med tekstil som språk / alfabet og kommunikasjonssystem. I tillegg til flere prosjekt for Kunst i offentlige rom (KORO) i Norge, blant annet Radio Luftballett var Kolstad Brekke initiativtaker til seminarrekken ”Omstillingslaboratorium” i UiB, januar 2017. Kolstad Brekke har hentet inspirasjon til egne arbeider fra «The Underground Railroad Network» som er et myteomspunnet nettverk av hemmelig veier og kodede meldinger i Amerikanske quiltede tepper fra slavetiden. Kodene skal ha blitt brukt til å hjelpe slaver på flukt. Kunstneren vil fortelle om hvordan hun jobbet med dette materialet til utstillingen UTOPIA500, som var en del av Barents Bird Festival, november 2015 i Arkhangelsk Russland.


Marius Engh (f.1974.) Norge.
Engh er utdannet fra Kunstakademiene i Oslo og København med Master fra Kunsthøgskolen i Oslo fra 2002.
Han har deltatt på flere gruppe- og separatutstillinger i inn og utland, bla. i Italia, Spania, Polen, Østerrike og Tyskland. Engh arbeider med installasjon, fotografi og skulptur. Han bor og arbeider i Oslo. I høst er han aktuell med utstillingen «Escholscholzia Californica» på Galleri Standard. Engh vil på AGENDA gi et kort innblikk i sin konseptuelle inngang til kodesystemet «The Underground Railroad Network» gjennom sine quiltarbeider ”Time has turned into space, and there will be no more time till I get out of here” fra 2008-2011.


Teresa Margolles
(born 1963), Mexico
Teresa Margolles has studied art, communications, and forensic medicine.
In the early 1990s at the Universidad Nacional Autónoma de México, she helped found the group SEMEFO; later, she worked independently.
In 2009 she represented Mexico at the 53rd Venice Biennale and has participated in many other biennials and international exhibitions, with numerous solo shows in Mexico and Europe. Margolles is the recipient of many awards, including the Artes Mundi prize in Cardiff 2012, which is the most prestigious award in the United Kingdom given to an artist who engages with “the human condition, social reality and lived experience.” Margolles work is closely linked to the everyday realities of her home country Mexico, which has been dominated for years by wars between different drug cartels. Every year thousands of people have become victims of violent crimes. Her art can be regarded as an act of solidarity towards those who have died, as a vehement struggle against forgetting. Furthermore, she asks questions about the future of a society whose population seems to be directly affected and traumatized by the consequences of this violence.


Jorge Manilla Navarrete
(f.1972) Mexico.
Manilla Navarrete er professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunst og håndverk, fagområde Metall og smykkekunst. Jorge Manilla Navarrete har gjennom sin utdannelse, virke og undervisning vært en aktiv og tydelig stemme i det internasjonale metall- og smykkefeltet. Hans bakgrunn fra både Sør-Amerika og Europa gir en særegen bredde til kunstnerskapet.

Manilla Navarrete vil oversette Teresa Margolles presentasjon fra spansk til engelsk.


Kiyoshi Yamamoto (f.1983) Japan/ Brasil/Norge.
Yamamoto har bakgrunn fra Japan og Brasil. Han har studert i London, Rio de Janeiro og har en master i Kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen 2013. Han bor og arbeider i Bergen. Yamamoto har på få år markert seg sterkt både på kunstscenen i Norge og internasjonalt med utstillinger i London, Helsinki, Milano, København og Paris. Yamamoto arbeider med performance, tekstil, billedkunst og scenografi. Kiyoshi Yamamoto ble tildelt Bergen Kommunes kulturstipend innen kunsthåndverk i september 2017. På AGENDA vil han presentere ”The Stitch Project”- TSP- et pågående sosiokulturelt kunstprosjekt organisert som workshops i Midtøsten og Norden. TSP ble startet i 2012 og er et samarbeid mellom de syv kunstnerne; Omaya Salman, Kiyoshi Yamamoto, Marie Skeie, Margrethe Kolstad Brekke, Hildur Bjarnardottir, Hilde Hauan Johnsen og Britta Marakatt Labba.


Dorothee Albrecht
Albrecht explores the social, political and artistic spaces, opened up by the radical global transformations of recent times. With the different artistic formats, especially video platforms and spatial installations, she tries to make the complexity of these new potentialities graspable. Albrecht was co-curator of the Gothenburg Biennial 2011. In 2017Albrecht contributed to “Contemporary Ruins” shown at KAI 10, Düsseldorf and KINDL – Centre for Contemporary Art, Berlin. Albrecht's works have been shown at Galerie im Turm in Berlin (solo exhibition, 2016), at the Kochi-Muziris Biennale 2012/2013, at the Sao Paulo Biennial 2010, the Guangzhou Triennial 2008, the Rooseum in Malmo, the Hamburger Bahnhof in Berlin, GfzK Leipzig and the Palazzo delle Papesse in Siena among others .

“World Wide Weaving” is an ongoing, artistic and educational project conceived and curated by Hans Hamid Rasmussen and Dorothee Albrecht. Since it started in February 2010, it has been hosted by Oslo National Academy of the Arts (KHiO), the Texstile programme. Until now the project has been shown at Kunstnernes Hus in Oslo, the Nordic Artists’ Centre Dale and at Blaker-Skanse (all in Norway) and was demonstrated for the sixth time as part of the Second Hangzhou Triennial of Fiber Art 2016, launched by China Academy of Art Hangzhou and Oslo National Academy of the Arts. At AGENDA Albrecht will present her book “World Wide Weaving – Atlas”. Contributors to the book have been; Sarat Maharaj, Julia Gwendolyn Schneider, Dorothee Albrecht, Rike Frank, Verina Gfader, Archana Hande, Hans Hamid Rasmussen, Åsa Sonjasdotter, Zille Homma Hamid and Kirsti Willemsen.


Gunvor Nervold Antonsen (f.1974) Norge
Nervold Antonsen er utdannet fra Kunsthochschule Berlin-Weissensee og har en master fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Hå gamle Prestegard, Soft galleri, Kunstnerforbundet i Oslo og Textilmuseet i Borås Sverige. Nervold Antonsen ble tildelt Nordic Award in Textiles fra Stiftelsen Fokus Borås i 2015. Hun er mest kjent for sine store og temperamentsfulle tekstile installasjoner, men har også gjort seg bemerket med sin performance ”Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger” utviklet i anledning Norske Tekstilkunstnere sitt 40 års jubileum i 2017. Nervold Antonsen vil framføre sin performance under seminaret.


Program

10.00 – 10.15 Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkommen ved Dekan Ellen Aslaksen. Innledning ved moderator Hilde Hauan Johnsen
10.30 – 11.00 Anna Bitkina
11.00 – 11.10 Margrethe Kolstad Brekke
11.10 – 11.20 Marius Engh

Pause 10 min

11.30 – 12.00 Teresa Margolles. Jorge Manilla Navarrete vil oversette foredraget fra spansk til engelsk

Lunsj 1 time

13.00 – 13.20 Kiyoshi Yamamoto
13.20 – 13.50 Boklansering ”World Wide Weaving- Atlas” av Dorothee Albrecht
13.50 – 14.30 Panelsamtale ledet av Hilde Hauan Johnsen
14.30 – 15.00 ”Ode til en vaskeklut- Hymne til en tiger”, performance av og med Gunvor Nervold Antonsen

Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 1/8: Innledning ved Lotte Konow Lund og moderator Hilde Hauan Johnsen
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 2/8: Anna Bitkina
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 3/8: Margrethe Kolstad Brekke
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 4/8: Marius Engh
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 5/8: Teresa Margolles (Oversatt til engelsk av Jorge Manilla Navarrete)
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 6/8: Kiyoshi Yamamoto
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 7/8: Dorothee Albrecht
Agenda: Tekstilet som aktivator, kommunikator og provokatør- en tverrkulturell dialog. 8/8: «Ode til en vaskeklut – Hymne til en tiger», en performance av Gunvor Nervold Antonsen