Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Start of the semester

Offisiell semesteropning 2017

Offisiell semesteropning 2017

Invitasjon til offisiell semesteropning på KHiO.

Torsdag 24. august 2017

Kl. 13.00: Offisiell semesteropning på Campus KHiO, Trappeamfiet

Program:

  • Tale ved kulturminister Linda Hofstad Helleland (statssekretær Bård Folke Fredriksen)
  • Tale ved rektor Jørn Mortensen
  • Tale ved studentrådsleiar Miriam Eek Holt

Kunstnariske innslag:

  • «Ignorance is bliss», koreografi og dans av Aurora Haugen Itland (BA jazz, avdeling Dans)
  • «Treazure Pond», av Niels Munk Plum (BA biletkunst, avdeling Kunstakademiet)
  • «Sangen til månen» (Rusalka), av Nora Oleanna Sårheim (sopran) MA avdeling Opera, ved flyglet Bernhard Greter

Servering av enkle forfriskingar.

Facebook-hending