Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Bertolt Brecht
Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0
Bertolt Brecht Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0

Agenda: Kjenn din Brecht, del 1

Agenda starter høsten 2017 med et omfattende seminar om den tyske forfatteren og dramatikeren Bertolt Brecht (1898-1956) over to dager. Seminaret er et samarbeid med Morgenbladet.

Seminaret vil finne sted 8. september (dag) og 3. oktober (kveld). Du vil få en innføring i Brechts liv og virke og presentasjoner av kunstnere som har forholdt seg til Brecht i praksis samt kritiske betraktninger rundt Brechts aktualitet i dag.

Brecht er en av det 20. århundres mest innflytelsesrike dramaturger og er en naturlig del av enhver kunstnerisk utdannelse. Han fikk stor betydning gjennom sine skuespill og dramaturgiske ideer. Til hans mest kjente stykker hører Galileis liv, Mor Courage, Det gode menneske fra Sezuan, Den kaukasiske kritringen og Tolvskillingsoperaen. Under nazistyret i Tyskland var Brecht i eksil i både Sverige og USA.

I 1948 flyttet han til Øst-Tyskland, hvor han grunnla og ledet det eksperimentelle teateret Berliner Ensemble, som fikk en banebrytende innflytelse på det europeiske etterkrigsteater. Han var overbevist kommunist, og har vært mye kritisert for sin uforbeholdne støtte til regimet.

Moderatorer: Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbladet og Lotte Konow Lund, førsteamanuensis ved avdeling Kunst og håndverk, KHiO

Program 8. september

09.30-10. 00: Morgenkaffe
10.00-10.40: Siren Leirvaag: ”Brecht — en historisk figur eller relevant i dag?”
10.40-11.00: Per Oskar Leu: ”Om mørke tider”
11.00-11.20: Therese Bjørneboe: ”Brecht etter Brecht”
Spørsmål og samtale

11.40-12.30 Lunsj

12.30-13.10 Finn Iunker: ”Passet er menneskets edleste del”
13.10-13.50 Ragnhild Tronstad: ”Fridomens vegar som lærestykke”
13.50-14.30 Pia Maria Roll : The Street Scene

Program 3. oktober

Se eget program

Video av seminaret

Se video av hele seminarets første dag.