Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2017: Participation Mystique

Avgang 2017: Participation Mystique

Mona Solhaug, avgangsstudent ved masterprogrammet i kunst og offentlige rom, presenterer forestillingen Participation Mystique.

Er vi predisponert til å tenke i sirkler? Sirkler går igjen overalt hvor vi forsøker å organisere tilværelsen. Participation Mystique tar utgangspunkt i byutviklings- og integreringsprosjektet Bjerkesirkelen, hvor det langsiktige målet er å få innvandrere til å gå formålsløst i naturen. Forestillingen er en hypnotisk reise i vår kollektive underbevissthet og hvordan denne påvirker byråkrater når de skal skape medvirkning og deltagelse i det offentlige rom.

“The lower you go down in the psychical centers, the more you will lose the consciousness of a separate self, the more you become collective, the more you are in a state of participation mystique, and when you arrive at the lowest center, you have lost consciousness of yourself altogether and the ego is a name only” Carl Jung

Dramaturg: Trine Falch

Lyd: Martin Langlie

Bestill billetter


Forestillingen er en del av Mona Solhaugs masterprosjekt. Se også avgangsutstillingen Agreement Between Seasons som står fra 1. til 11. juni.