Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Public defence

Geir Tore Holm. Foto: Søssa Jørgensen
Geir Tore Holm. Foto: Søssa Jørgensen

Disputas Geir Tore Holm: Poetikk for estetikk i endring

Kunstner og stipendiat Geir Tore Holm forsvarer sitt forskningsarbeid "Poetikk for estetikk i endring", i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: Mandag 12. juni, klokka 13.00-15.30
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Auditoriet

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid 2009-17
Avdeling Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo

Sammendrag:

Geir Tore Holms kunstnerskap har utgangspunkt i identitetsproblematikk, med basis i hjembygda Manndalen (Olmmáivággi) i Gáivuotna/Kåfjord i Troms, men har gått videre til en større behandling av forhold til omgivelsene – vår tilknytning til natur og samfunn.

I stipendiatprosjektet har økologi vært forsøkt brukt som begrep for å posisjonere og beskrive en indre struktur i kunstnerskapet, tydeliggjøre det, og for å sette det i en videre sammenheng. Forankringene har vært stedskunst, urfolkskunst og gårdsbruket Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold. Det samlende landbruksperspektivet virker forsterkende på en kunstnerisk plassering i aksene urban–rural kultur, modernitet–tradisjonell kultur og immateriell–materiell kultur. Hvilken forståelse kan jordeierskap, landskapserfaringer og arbeidet med gårdsbruket tilføre kunstnerpraksisen?

Gjennom de landlige ståstedene, som omfatter Manndalen, Sørfinnset i Gildeskål, Nordland og Ringstad, søkes en erfaringsbakgrunn og forståelseshorisont for både selvforståelse og sterkere motivasjon for nye prosjekt og verk. Dette resulterer i verk som med enkle midler, er direkte møter med og belysning av omgivelsenes kompleksitet. Dokumentariske innfallsvinkler sørger for umiddelbarhet og realisme.
Arnestedene i Kåfjord, Gildeskål og Skiptvet – i stor bestemt av livsløpet – utgjør potente steder for skolering i en aktiv håndtering av natur- og kulturressurser som til en hver tid er tilgjengelige.

I løpet av stipendiatperioden har Geir Tore Holm også vært involvert i så ulike lokaliteter som Ildlandet, Chile, Bjørvika, Oslo, Kiruna, Sverige, Ottawa og Kangirsuk, Canada, Kongsvinger og Neiden. I stipendiatprosjektet har disse så ulike stedene blitt sett i sammenheng med prosjektets fokus på samtidskunstpraksis, økologi, urfolkskunst og landbruk.

Utstillingen Anleggsarbeider, Vigeland-museet, Oslo, 2013-14 var en sammenstilling av verk og prosjekter fra prosjektperioden og utgjør det kunstneriske arbeidet i Poetikk for estetikk i endring. Sammen med en skriftlig kritisk refleksjon som tar for seg Geir Tore Holms oppveksthistorie, gjennomgang av utstillingen Anleggsarbeider og en diskusjon omkring kunstnerens praksis er grunnlaget for bedømmelsen av det kunstneriske utviklingsarbeidet.

Disputasen er åpen for presse og andre interesserte.

Torgeir Vassvik vil joike i forbindelse med disputasen.

Bedømmelseskomité

Kristin Bergaust, professor Høgskolen i Oslo og Akershus
Harald Gaski, 1. amanuensis Universitetet i Tromsø
Nis Rømer, kunstner, Danmark.

Hovedveileder

Carina Hedén, kunstner

Geir Tore Holm (f. Tromsø, 1966). Oppvokst i Manndalen (Olmmáivággi) i Kåfjord (Gáivuotna). Han bor og arbeider på gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold.

Parallelt til individuelt arbeide med video, fotografi, skulptur, performance og installasjoner, har han formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 1995. Siden etableringen av Balkong i Trondheim i 1993, med bruk av boligen som visningssted har undersøkelser av sammenhengene for kunstnerisk praksis og kunst som praktisk dialog vært sentral i virksomheten. De hjemmebaserte erfaringene har ført til et vidt spekter av engasjement. I 2003 startet han også sammen med sin partner Søssa Jørgensen arbeidet med Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål i Nordland. Dette evige prosjektet dreier seg om naturbruk, økologi, kunnskapsutveksling og byggevirksomhet. Han er med i Ensayos, et kollektivt forskningsprosjekt med utgangspunkt i naturparken Karukinka på Tierra del Fuego, Chile.
Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringen av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 og er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Poetikk for estetikk i endring (2009-17). Han er innehaver Statens garantiinntekt for kunstnere og mottaker av BKHs John Savio-pris 2015.

Forskningsresultater

Les den kritiske refleksjonen i Kunsthøgskolens vitenarkiv.