Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Kunstnermøte med Heine Avdal

Kunstnermøte med Heine Avdal

Heine Avdal er en del av den internasjonale dansescenen og turnerer verden over med sine arbeider. Du kan møte han til Kunstnermøte med Snelle Hall, førsteamanuensis ved Balletthøgskolen, på Kunsthøgskolen, scene 5, mandag 29. mai klokken 18.00.

Heine Avdal (kunstnerisk leder, koreograf, danser, og foto- og videokunstner) har siden 2000 skapt over 20 danseverk som involverer flere ulike kunstneriske disipliner. Avdal er på Kunsthøgskolen i Oslo i forbindelse med en workshop han holder for masterstudentene i koreografi og dans ved Balletthøgskolen. Vi har i den anledning også gleden av å invitere til en åpen samtale mellom ham og moderator Snelle Hall.

Heine Avdal  er utdannet ved Statens Balletthøgskole (KHiO) (1991-94) og P.A.R.T.S i Brussel (1995-96). Han har jobbet som danser i produksjoner av Imago Dance Theatre, Anders Døvings Andanse-Kompaniet, Oslo Danseensemble, Menn Danser, ZeroVisibility, Wee og NRK i tillegg til egne forestillinger.

I løpet av sine studier ved P.A.R.T.S koreograferte han soloer og duoer som ble presentert på Scenehuset (Oslo), P.A.R.T.S studios og Dixon Place (New York). I 1996-97 assisterte han Mikhail Baryshnikovs soloarbeider i kompaniet White Oak Dance Project i New York. I 1997-2001 var han med i Meg Stuart/ Damaged Goods, hvor han var en essensiell del av skapelsesprosessen og utføringen av forestillingene "Splayed Mind Out", "Appetite" og "Highway 101".

I perioden 2000-2017 har han produsert og skapt 20 helaftens scenekunstprosjekter, som alle har spilt i stor utstrekning både ved nasjonale og internasjonale teatre og festivaler. Flere av prosjektene er fortsatt på aktiv turné over store deler av Europa, Asia og i USA. I flere av de nevnte prosjektene har han samarbeidet med Yukiko Shinozaki. I tillegg står han bak kortfilmen "Terminal", som har blitt presentert på filmfestivaler i Porto, Brussel, Paris, og Berlin. I performanceinstallasjonen "Sauna in Exile", samarbeidet Avdal med Mette Edvardsen, Liv Hanne Haugen og Lawrence Malstaf. I 2010 koreograferte han for første gang for Carte Blanche i Bergen; "Horisontale Plan", som ble spilt på Norgesturne vinteren 2010.

I nyere prosjekter har han hatt fokus på hvordan ulike typer offentlige og private rom distribueres. Han utforsker hvordan romlige konvensjoner påvirker opplevelsen av tilstedeværelse i private og offentlige rom. Her tar han utgangspunkt i våre forventninger om romlige konvensjoner, og gjennom små skift eller manipulasjoner søker han etter uventede krysninger mellom ulike komponenter i måten vi opplever oss selv og medmennesker i våre umiddelbare omgivelser.