Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

Signaler 2017

Signaler 2017

Signaler 2016, Cappelens debutant-antologi, lanseres på Kunsthøgskolen 03. mai, i biblioteket klokka 18.00. Årets omslag er produsert av designstudent Alexander Slotten.

Signaler er Cappelen Damms årvisse antologi for skjønnlitterære debutanter, hvor upubliserte talenter står side om side med etablerte forfattere.

Debutanter:
André Tjelde
May Therese Vorland
Rosalind Spangelid
Kjersti Dahl
Petter Brevik
Martine Gulbrandsen
Anne Håskoll-Haugen
Terje Jørgen Larsen
Sunniva M. Roligheten
Mari Nilsen
Silje Osnes Ulstein
Marie Hjørnet Nielsen

Redaktør:
Eivind Hofstad Evjemo

Antologien har siden 1986 fanget opp litterære impulser, og mange toneangivende forfattere har startet sine litterære karrierer her.


Utformingen av omslaget til Signaler 2017 kom i stand gjennom en konkurranse blant studentene ved Grafisk design og illustrasjon på Kunsthøgskolen. Vinneren er Alexander Slotten.

Se Cappelen Damms facebookarrangement