Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Avgangsutstillingen bachelor i billedkunst 2017

Avgangsutstillingen bachelor i billedkunst 2017

Arbeidene som presenteres i avgangsutstillingen, viser til 20 selvstendige praksiser og interessefelt, og verkene antyder avgangsstudentenes videre retning som profesjonelle kunstnere. Utstillingen åpner fredag 12. mai kl. 18.00 i resepsjonsområdet til Kunsthøgskolen i Oslo.

Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Åpningsdag 12. mai kl 18-20. Øvrige åpningstider: 13.-21. mai kl. 12-18. Stengt 17. mai.

Bachelor Billedkunst og Bachelor Kunst og håndverk viser avgangsutstilling samtidig.

De 20 avgangsstudentene har siden oktober 2016 samarbeidet med utstillingskoordinator Eirin Støen. I utstillingen presenteres de individuelle kunstneriske prosjektene som bachelorstudentene har arbeidet med og utviklet gjennom de siste tre årene.

Utstillerne:

Hans Adell (SE) // Kjersti Margreta Austdal (NO) // Fredrik Abrahamsen Bakke (NO) // Øyvor Hansen Engen (NO) // Hugo Hedberg (SE) // Peder Børve Horneland (NO) // Ylva Kemi (SE) // Espen Kvålsvoll (NO) // Kim Laybourn (DK) // Line Liukku (SE) // Henriette Martinsen (NO) // Nasim Iranpour Mashak (IR) // Magnus Myrtveit (NO) // Julie Karine Schie Olsen (NO) // Eva Rosa Hollup Roald (NO) // Linnea Vestre (NO) // Mario Wilson (SE) // Tor Olav Wærnes (NO) // Suzannah Rehell Øistad (NO) // Fatou Madeleine Åsbakk (NO)

Sentralt i bachelorstudiet i billedkunst ved Kunstakademiet står arbeidet med utstillingspraksis, skrivepraksis og individuell kunstnerisk praksis. Utdanningen legger vekt på arbeid i atelieret, veiledning og gruppekritikk. Kunstakademiet tilbyr undervisning på høyeste nivå i samtidskunst med utgangspunkt i en rekke samtidige, medieoverskridende kunstpraksiser.


Avgangsutstillingen 2017 er koordinert av Eirin Støen.

For mer informasjon:
Pressekontakt, Anne Line Abotnes
Mail: anneabot@khio.no
Mobil: 92 03 98 51