Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Fem grafikere presenterer Substrat

Fem grafikere presenterer Substrat

3 unge grafikere og 2 mestere fra Kunsthøgskolen presenterer utstillingen Substrat, hos Galleri Festiviteten ved Eidsberg Kunstforening. Utstillingen står til 7. mai.

Åpningstider: lørdag/søndag 12:00-15:00, torsdag 16:00-19:00.
Se facebookarrangement

En kollektiv utstilling med arbeid fra 5 grafikere:
Emilie Skogstad Aasheim
rebeliCa angeCCa
Rannveig Funderud
Bror Mikkelborg
Erik Solheim

Emilie Skogstad Aasheims (f. 1987) tegninger kan sees på som serielle vekststudier, der hvert arbeid
eller hver tegning er ledd i en lengre prosess. Utforskning av vekstmønstre, det repetitive, selvorganiserende og utemmede, samt begreper med forbindelser til det organiske, står sentralt i hennes virke. Parallelt med tegning arbeider hun også med ekstrahering av særlig rødlige fargestoffer fra ville vekster og sopper, og farging av papir og tekstiler med disse. Master fra Kunsthøgskolen i Oslo 2016.

rebeliCa angeCCa (f. 1987) viser tegninger fra serien TSSoP:. The Shady Side of Plants:
"I skyggen er det vi ikke ser, mangelen på lys, skyggesiden. Jeg tegner avtrykket av lyset, lyset som har reist hele veien fra sola (noen ganger via månen) og som treffer bakken. Nesten en uavbrutt linje. Med planten imellom tegner jeg skyggens portrett. Skyggen som stadig er i bevegelse og som forandrer seg, i likhet med alt annet. jeg forsøker å tegne, sette farge på, og fange mellomrommene, luften rundt og innimellom. Bevegelsen. Mitt ønske er å synliggjøre et flyktig øyeblikk, ved å studere det og undersøke lag som kan ligge mellom. Jeg ønsker at arbeidene mine skal formidle og trigge en kroppslig opplevelse, at øynene møtes av vibrasjoner. " Master fra Kunsthøgskolen i Oslo 2014.

Rannveig Funderuds (f. 1991) kunstnerskap konsentrerer seg først og fremst om prikketegningen. Arbeidene i denne utstillingen er et slags forsøk på å forstå hvordan organiske formasjoner oppstår, og fenomenologien rundt dette. Motivene i den meditative prosessen fremtrer gradvis, og kan minne om noe astronomisk, geologisk, eller mikroskopisk. Bachelor fra Kunsthøgskolen i Oslo 2015.

Bror Mikkelborg (f. 1955) viser håndkolorerte litografier i stort format. Han har deltatt på Høstutstillingen flere ganger og underviser i litografi på spesialisering i grafikk og tegning på Kunsthøgskolen i Oslo.

Erik Solheim (f.1960) stiller med strenge litografier. «De grafiske arbeidene til Solheim står i seg selv som solide monumenter og trenger ingen dypere fortolkning» skrev Line Harr Skagestad i katalogteksten da «Rosetta: For you» ble vist i sin helhet hos Norske Grafikere 2013. «De gir en fornemmelse av en utsøkt kolorostisk sans, håndverksmessig kyndighet og perfektsjonisme.» Solheim viser deler fra denne serien i Festiviteten. Han har i likhet med Bror Mikkelborg undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo i en årrekke og har flere seperat og kollektiv utstillinger bak seg.