Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Alaska. Foto: Chris Erlbeck
Alaska. Foto: Chris Erlbeck

Avgang 2017: Alaska - en visning av et materiale under utvikling

Hvordan lever vi videre med det vi har gjort? Både på personlig plan og som en del av et kollektiv. Maja Bohne Johnsen og Mari Lotherington viser sitt felles master avgangsprosjekt.

Masterprosjektet Alaska er tenkt som del 2 av 4 deler. Del 1 var Alakanuk som ble vist mai 2016 ved Kunsthøgskolen i Oslo, og del 3 skal vises ved Festspillene i Nord-Norge i juni i forbindelse med at scenograf Mari Lotherington er festspillprofil der i år. Etter Festspillene ønsker vi at de tre første delene skal munne ut i en forestilling, del 4. Et tett samarbeid mellom masterstudent i scenografi, Mari Lotherington, og masterstudent i scenetekst, Maja Bohne Johnsen, har gjort det mulig å la tekst og scenografi gjensidig inspireres av hverandre i dette prosjektet. Ved å invitere til en slik gjensidig påvirkning kan vi bryte det tradisjonelle hierarkiet og forske i utradisjonelle samarbeidslinjer hvor scenografien står sentralt i formingen av teksten.

Tema i Alaska er å leve i et samfunn eller i en relasjon der vi er fremmedgjorte. Om å ikke finne veien. Om makt og avmakt og om hva man gjør for å holde ut. Alaska handler om tap og det å gjøre ugjenkallelige valg som både har konsekvenser for eget og andres liv.
Alaska forsøker å si noe om at det får store konsekvenser dersom vi ikke er bevisst de avtrykk vi setter på hverandre. Både som samfunn og individer. Og ikke minst: Hvordan lever vi videre med det vi har gjort? Både på personlig plan og som en del av et kollektiv.
Alaska følger minnenes fragmentariske form hvor vi går inn i et subjektivt univers. Her kan alt skje. Døde mennesker dukker opp. Vi går inn og ut av hendelser uten å følge en tradisjonell dramaturgi. Alaska er en tragedie der humor og menneskelig varme finnes tross de golde omstendighetene menneskene i Alaska lever under.

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Utover det samarbeidsmessige hvor bygging av rom og eksperimentering med lys har vært medvirkende for Majas tekstutvikling ligger det et underordnet scenografisk forskningsprosjekt i Alaska. Her har Mari utforsket potensialet i lys som materialisert objekt i kobling med nær sagt immaterielle halvgjennomsiktige materialer som folier, plast og gauze. I samarbeid med utøverne har hun jobbet med hvordan lyset kan oppføre seg taktilt og endre hvordan rommet fysisk føles på kroppen. Hvordan skuespillerne bruker scenografien, lyset og kostymene påvirker dermed i stor grad hvordan forskningen presenteres og har vært en stor del av prosjektet.

I tillegg til samarbeidet med Scenograf Mari Lotherington er det grunnleggende for skriveprosessen at Maja jobber med tekstmaterialet i flere versjoner - og at det forandrer seg fra gang til gang. Det er en stegvis utvikling med visninger underveis der stoffet farges, modnes og påvirkes av de Maja samarbeider med - hele tiden i dialog med dramaturg Tale Næss.

Medvirkende i Alaska, del 2:

Tekst og regi: Maja Bohne Johnsen (master teater, scenetekst)
Scenografi, kostyme- og co-lysdesign: Mari Lotherington (master teater, scenografi)
Skuespillere: Karin Klouman (master teater, skuespillerfag), Per Vidar Gornitzka Anfinnsen (master teater, skuespillerfag), Sarah MacDonald Berge (master teater, skuespillerfag), Håkon Nielsen, Maja Christiansen
Co-lysdesigner og foto: Chris Erlbeck
Komponist: Lars Børge Rognlid
Miks: Sivert Henriksen
Regiveileder: Ingrid Forthun
Manusveileder og forestillingsdramaturg: Tale Næss
Scenografiveileder: Carle Lange
Scenemester: Anders Hamre
Lysmester: Laurent Ravot og Markus
Lydmester: Olaf Stangeland
Rekvisittør: Kikki Løwgren

http://avgangmasterteater.khio.no/

Billettbestilling