Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Mårten Medbo
Mårten Medbo

Mårten Medbo: Leirebasert erfaring og språklighet

Den 20. april kommer keramiker Mårten Medbo, til Kunsthøgskolen. Han er den første i Sverige med doktorgrad innen kunsthåndverk og skal holde en åpen forelesning om sitt kunstneriske forskningsarbeid.

Sted: Teorirommet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Mårten Medbo mener at dersom man ser språk som et middel for å formidle informasjon, så er leirebasert formidling like selvklart som kroppsspråk, maktspråk eller barnespråk. Forelesningen er basert på avhandlingen Leirebasert erfaring og språklighet, Sveriges første avhandling i emnet kunsthåndverk.

Velkommen til en åpen forelesning.