Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Utgått? En samtale om boksamlinger i forandring

Utgått? En samtale om boksamlinger i forandring

Boksamlingen i et folkebibliotek er ikke en statisk størrelse. Hvilke kriterier legges til grunn når biblioteker skal rydde i hyllene? En forsker, en bibliotekar, en litteraturkritiker og en forfatter er invitert til å diskutere hvordan og hvorfor kunnskap, bøker og boksamlinger forandrer seg over tid.

Med: Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker, Jannicke Røgler, bibliotekrådgiver ved Buskerud Fylkesbibliotek og driver bloggen trangtihylla.wordpress.com, Eivind Røssaak, førsteamanuensis i film og mediefag ved Nasjonalbibliotekets forskningsavdeling og Steffen Sørum, forlagsredaktør og forfatter.

Ordstyrer: Hild Borchgrevink. Del av Avgang 2017, Kunst og offentlige rom, Kunsthøgskolen i Oslo.
Støttet av Fritt Ord.

Samtalen er en del av Tversover Oslo - et helhusarrangement for tekst, tegneserier, trykksaker og ting på tvers - på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Program