Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Arkitekturkollektivet FFB, fra venstre Joar Nango, Eystein Talleraas and Håvard Arnhoff.
Arkitekturkollektivet FFB, fra venstre Joar Nango, Eystein Talleraas and Håvard Arnhoff.

Design Talks Night: Joar Nango

Arkitekt og kunstner Joar Nango utforsker grensene mellom arkitektur, design og visuell kunst. Sammen med sitt arkitekturkollektiv FFB, er han med å utvide vår forståelse for arkitektur. 25. april besøker han Design Talks Night.

Sted: Biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24/hovedinngangen.

Joar Nango er opptatt av temaer som identitet for urbefolkning, gjerne gjennom utforsking av motsetninger og motsigelser i samtidsarkitektur. Nango opprettet i 2010 arkitekturkollektivet FFB, som jobber med samtidsinstallasjoner i urban sammenheng. Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB) omtales som et utradisjonelt arkitektkontor som, gjennom aktivisme og kobling til kunst, formidler nye sider ved arkitekturen og utvider vår forståelse av hva arkitektur er og kan bidra med. Joar Nango deltar på årets Documenta i Athen og Kassel med European Everything. Han er utdannet ved NTNU.

Design Talks Night

Foredragsrekken Design Talks Night arrangeres av avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo en tirsdag i måneden. Gratis inngang, åpent for alle.

Foredragsrekken er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.