Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

Kunstnardrivne visningsrom

Kunstnardrivne visningsrom

Kulturrådet inviterer til boklansering og seminar av boka "Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst" av Jorunn Veiteberg.

Det siste tiåret har det blitt etablert fleire kunstnardrivne visningsstadar i Noreg. Dei har vore viktige og vitale årestadar for framsyning og produksjon av ny kunst. Men kva inneber det å vera kunstnardrive eller sjølvorganisert? Kva skil dei frå meir etablerte institusjonar og kommersielle galleri? Er dei å rekna som eit alternativ eller eit supplement? Og viktigast: Kva slags kunst har blitt til på desse stadane?

Jorunn Veiteberg si bok Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst gjev ein gjennomgang og analyse av visningsstadane Kurant og Small Projects i Tromsø, Entrée i Bergen og Dortmund Bodega og 1857 i Oslo. På seminaret vil det bli sett fokus på den rolla dei spelar på kunstfeltet i dag.

Jorunn Veiteberg er kunsthistorikar og kurator og har skrive ei rekke bøker og artiklar om sentrale samtidskunstnarar og om kunsthandverk.

Program

12.30 Kaffi og bollar

13.00 Velkomen v/ Kulturrådet

  • Foredrag ved Jorunn Veiteberg
  • Kommentarar ved Mathias Danbolt (Københavns universitet)og Rhea Dall (Unge Kunstneres Samfund)

14.10 Pause

  • 1857, Entrée og Dortmund Bodega
  • Avsluttande kommentar frå Geir Haraldseth (Kulturrådet og Rogaland Kunstsenter)

16.00 Omvising og mottaking på 1857 i Karl Larsson utstillinga

Påmelding

Meld deg på hos Norsk kulturråd

Frist 15. mars.

Merk at Kulturrådet også har eit arrangement om boka i Tromsø dagen før arrangementet på KHiO.