Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

El Sena Paris, Hans Hamid Rasmussen.
El Sena Paris, Hans Hamid Rasmussen.

Hans Hamid Rasmussen: Kasbah vandringer II

Professor og fagområdeansvarlig for tekstilkunst, Hans Hamid Rasmussen, undersøker ulike opplevelser av tid gjennom bruk av for eksempel broderi og foto. Utstillingen består av en serie fotografier tatt sommeren 2016 i den Algeriske Kasbah, gamlebyen i Algeries hovedstad Alger.

Utstillingsåpning på Østfold Kunstsenter er lørdag 11. mars klokken 15:00.

Åpningstider: Alle dager 12 -17. man. og tir. stengt.

Bildene til utstillingen Kasbah vandringer II, er tatt med et 4x5 tommer teknisk kamera. Fotografiene er bearbeidet med laserkutter for så å tilføres digitale programmerte broderier. Kasbah vandringer II, tenkes som en sammenlignende undersøkelse. Ved å bruke teknikker som broderi og fotografier, forsøker Hans Hamid å undersøke ulike opplevelser av tid dvs. et broderi kan gi en annen opplevelse av tid enn det som kommer til utrykk i et fotografi. Ordet Kasbah tyder på en festning. Bydelens komplekse arkitektur oppleves som fysisk synlig utrykk for geografiske, sosiale og politiske endringsprosesser. Den bakenforliggende årsak til at han oppsøker nettopp Kasbahen i Alger by er fordi det er Hans Hamids fødeby hvor han vokste opp fram til flukten til Budapest i 1970.

Teknikk: Fotografi og maskin broderi på tekstil
Produsert år: 2016-2017
Prosjektet er støttet med KUF-midler fra KHIO.