Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Presentation

Pre-see MA2 Fashion & costume

Pre-see MA2 Fashion & costume

Avgangsstudenter ved masterprogrammet i klær- og kostyme inviterer til visning av prosess-skisser av masterprosjektene sine. Dette vil ta form av performances, film og presentasjon av research-materiale. Vi ønsker med denne kvelden å forske på hvordan våre arbeider kan eksistere sammen på en felles arena, hvor de ulike utrykkene er koreografert og kuratert sammen.

Performancen starter kl. 1915.

Velkommen, det vil bli forfriskninger!

Bilde: Wai Kit Wan, MA2.

Arrangementet er resultatet av en åpen workshop i forbindelse med Åpen skole 9. desember. Avgangsstudentene ved masterprogrammet i klær- og kostyme inviterte der til et innsyn i masterprosjekter og designprosesser.

Studentene jobbet med individuelle arbeider og delte tanker og visuelt materiale med publikum. Tanken bak var å invitere publikum inn i deres verden og skape dialog og samspill.