Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Richard III av William Shakespeare

Richard III av William Shakespeare

Shakespeares dramatiske og blodige fortelling om korleis kong Edward IV sin lillebror Richard banar seg veg mot trona med systematisk utrydding av alle motstandarar.

Framsyninga med 2. års studentar bachelor skodespelarfag er basert på Edvard Hoem si gjendikting.

Dette er ei sterkt forkorta og forenkla utgåve. Omarbeidinga er komen til fordi skolen ønsker å gi kvar enkelt student særskilde skodespelarmessige utfordringar.

Studentane møter denne gongen desse oppgåvene:

  • Å ta del i og utvikle eit teaterunivers som fjernar seg frå realisme.
  • Å framstille karakterar som ligg langt unna studenten sjølv.
  • Å finna utviklinga i rolla frå start til slutt.
  • Å forvandle dramatisk tekst i bunden form (blankvers) til organisk meiningsfylt tale.
  • Å meistre nynorsk som scenespråk.

I denne perioden har studentane óg fått utfordringar med lyset i form av områdeavgrensa lyssetting, som krev at studentane er nøyaktige i si posisjonering på scenen.

Medverkande studentar: Ingrid Giæver, Hanna Maria Vea Grønneberg, Iver Innset, Jonas Jacobsen, Mats Moe, Sunniva Du Mond Nordal, Isabel Beth Toming og Andreas Tønnesland

Kostymedesign er ved Alva Brosten, avgangsstudent ved klesdesign og kostymedesign ved KHiO.

Regi, omarbeiding og tilrettelegging er ved professor i skodespelarfag Lars Erik Holter.

Foto: Stephen Hutton

Billettbestilling