Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Public defence

Disputas: Annelise Bothner-By

Disputas: Annelise Bothner-By

Interiørarkitekt MNIL Annelise Bothner-By forsvarer sitt forskningsarbeid Møter i utstillingsrommet i disputas på Kunsthøgskolen i Oslo 17. desember.

Bothner-By er stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo. Bothner-By utforsker utstillingsdesign for museer, hvordan publikums tilstedeværelse i rommet kan bli del av en utstillings fortellinger. Utviklingsarbeidet ble innledet med spørsmålet: «Hvordan kan den romlige utformingen tilrettelegge for at ikke-verbale, eller verbale, møter mellom mennesker blir integrert i utstillingens mening?»

Spørsmålet er blitt utforsket eksperimentelt og i gjennomførte design av utstillinger for flere, ulike fagmuseer. Utstillingen Norvegiska romá-norske sigøynere ved OM; Interkulturelt museum er kjernearbeidet i utviklingsprosjektet. Den eksperimentbaserte arbeidsprosessen inngår som sentral del av det kunstneriske resultatet.

Sitat fra bedømmelseskomiteens rapport:

“Bothner-By søker som designer å behandle møtet mellom mennesker, rommet og utstillingens tema som en helhet, og hun er opptatt av at design både er prosess og produkt. Med en konsekvent holdning til sin rolle og sitt fag, undersøker hun forskningsspørsmålet gjennom en rekke ulike romlige eksperimenter og utstillingsprosjekter. Slik synliggjøres fagutstillingens utviklingspotensial, med vekt på koblingen mellom kurator, designer og publikum – mellom innhold, form og opplevelse."

Se dokumentasjon av utstillingseksperimentene: http://cargocollective.com/bothner-by

Forskningsarbeidets skriftlige del, Rapport og Refleksjon, finnes i Kunsthøgskolens vitenarkiv.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Linda Lien, Kunst- og designhøgskolen i Bergen (leder av komiteen)
  • Utstillingsarkitekt, scenograf og designer Tove Alderin, gjestelærer ved HDK Göteborgs universitet og Linné universitet
  • Førstekonservator Henrik Treimo, Norsk teknisk museum.