Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

10 Mennesker, 10 ideer, 10 utdannelser, 10 hoder, 10 stjerner, 100 ideer og en hel del trær

Gotta risk it to get the biscuit

Forestillingen har fått ny tittel! Tidligere tittel: 10 Mennesker, 10 ideer, 10 utdannelser, 10 hoder, 10 stjerner, 100 ideer og en hel del trær.

Andreårsstudentene på bachelor skuespillerfag har i dette prosjektet arbeidet med idéutvikling og scenisk realisering.

Av og med 2. år bachelor skuespillerfag

Idun Aasheim Mykland, Nora Moseid, Sebastian Sergio Tao Fogh, Hibba Najeeb, Eine Torsdatter Karijord, Jonas Skjelde, Randin Mikael, Kummeneje, Ken-Philippe Tete, Conrad James McLean, Sofia Tjelta Sydness

Veileder: Bjørnar Lisether Teigen
Emneansvarlig: Øystein Stene

Pedagogisk mål

Evne å utvikle kunstneriske ideer.
Kunne utarbeide og realisere eget konsept og scenisk utrykk.
Kunne ivareta grunnleggende produsentoppgaver.