Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Art performance

Signal

Signal

Signal utforsker spørsmål knyttet til kommunikasjonsnettverk, og trekker paralleller mellom nervebaner, datanettverk og mycelnettverk under bakken.

Hva er disse elektriske impulsene som sender, mottar og prosesserer beskjeder? Hvordan opptrer disse nå og i fremtiden, i en verden som digitaliseres i økende grad? Kan kommunikasjon på tvers av de tre ulike nettverkene utveksles?

Signal er et samarbeidsprosjekt mellom kostymedesigner Vårhild Bakke Berntzen (2BA kles- og kostymedesign), lydkunstner Stine Marie Korsfur, koreograf Ingeborg Wangen Kallhovd og danserne Ella Eidstad Pedersen, Ida Simone Weidemann, Iris Engeness, Julie Louise Berg Bjelke og Thomas Myklebust.

Velkommen til performance i White Box!
Dørvakt vil slippe publikum inn i White Box når performancen starter. Det er begrenset med plass så møt i tide.