Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Samoa Rémy: Nearing Towards the Edge of the World 

Samoa Rémy: Nearing Towards the Edge of the World 

Ph.d.-kandidat Samoa Rémy stiller ut på Oslo kunstforening. Arbeidene er en videreføring av hennes ph.d.-prosjekt.

Oslo Kunstforening ønsker velkommen til utstillingen Nearing Towards the Edge of the World med arbeider av Samoa Rémy, torsdag 28. september kl. 18-20. Den åpnes av Marianne Hultman, tidligere leder ved Oslo Kunstforening, som har initiert utstillingen. 

Samoa Rémy er født i Mendrisio, Sveits, i 1974 og har hatt base i Oslo de siste 20 årene. Hun er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo, samt kunstakademiet i Firenze. Hun avslutter for tiden sin PhD i kunstnerisk praksis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk, med tittelen Layers of darkness and light. Arbeidene som vises i utstillingen er en videreføring av dette prosjektet.  

«Utstillingen tar for seg grenselandet mellom det kjente og det ukjente, det målte og det umålte, mellom mørke og lys. Dette grenselandet kan også ses på som et liminalt rom, en terskel, en overgang og en avgrensing», beskriver Rémy. 
  

Rémy har gjennom mange år samlet visuelt materiale, først og fremst illustrasjoner fra eldre vitenskapelige bøker, som hun bearbeider på ulike måter. Serien Oscillations Between the Very Far and the Very Close, I-VIII (2023), består av åtte store billedtepper i ull, laget ved bruk av digital vev. De vevde bildene viser forstørrelser av vitenskapelige og kosmologiske illustrasjoner, der hun har fjernet vitenskapelig informasjon som tekst, målinger og tall. I stedet ønsker hun at de monumentale tekstilarbeidene skal appellere til en kroppslig erfaring.

«Ved å sidestille representasjoner fra ulike fagdisipliner og forstørre dem til monumentale verk, kommer en ny fortelling til live,» forklarer Rémy 
 


I tillegg vises to skulpturelle installasjoner. Zeitbild (2021-2023) består av store aluminiumsrelieffer på forkullede kryssfinerplater, med bivoks og kadmiumrødt pigment, plassert på to sengeliknende jernrammer. Arbeidene er inspirert av metoder fra alkymien, og undersøker den dynamiske interaksjonen mellom materialer. Gjennom bruk av ekstrem varme endres metallets karakter fra fast til flytende, og treverket begynner å brenne i det øyeblikket smeltet metall treffer finerplaten. Ametriton (2020-2023) består av fire bronseskulpturer og tre negative former i tre, integrert i et bord av bøk, med bivoks og blått pigment. Bronseskulpturene er skapt ved samme prosess som i Zeitbild.


Samoa Rémy er født i 1974 i Mendrisio i Sveits, og bor og arbeider i Oslo. 
Hun er for tiden i avslutningfasen av sitt doktorgradsprosjekt i kunstnerisk praksis ved avdeling Kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en mastergrad fra SHKS (Statens håndverks og kunstindustriskole) i Oslo (2002), og en mastergrad fra Kunstakademiet i Firenze, Italia (1999). Videre var hun utvekslingsstudent ved Statens kunstakademi i Oslo i årene 1997-1999.     

Rémy jobber med ulike medier som installasjon, tegning, grafikk, skulptur og video. I 2013 inngikk hun et samarbeid med CERN (European Organization for Nuclear Research) i Genève, Sveits, og i 2020 ble hun tildelt et kunstner-opphold på Arts at CERN, gjennom den internasjonale konkurransen Collide International. Siden 2018 har hun utforsket ulike temaer i skjæringspunktet mellom kunst, vitenskap og astrofysiske fenomener, i sammenheng med sitt PhD-prosjekt i kunstnerisk praksis, med tittelen Layers of darkness and light.    

Hun deltok nylig i gruppeutstillingen The Art of Mirrors på Atelier Nord i Oslo (2023) og viste videoverket Runde på Kunstnernes Hus (2022) som en del av sitt stipendiatprosjekt. Andre utstillinger inkluderer Colony Collapse Disorder på Sonnenstube, i Lugano, Sveits (2016); Substratum på Jugendstilsenteret, Kunstmuseet KUBE, Ålesund (2015); Division Leads To Multiplication, ved Museo Cantonale d'Arte i Lugano, Sveits, (nå MASI Lugano) (2014); Ante Verbum på La Rada, Spazio per l’Arte Contemporanea i Locarno, Sveits (2011); Along the Axis of the Mind hos Norske Grafikere, Oslo (2011). Arbeidene hennes er inkludert i offentlige samlinger som Nasjonalmuseet i Oslo; The Art Collection of Canton Zürich, Sveits; og The Art Collection of Manor, Basel, Sveits.
 


Rémy er for tiden aktuell med et utsmykkingsoppdrag for Oslo kommune på nye Oslo storbylegevakt.