Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Knyte seg fast, mugge seg vekk

Knyte seg fast, mugge seg vekk

Oda Balke Fjellang sin utstilling handler om oppbygging, nedbrytning og kronglete forsøk.

Velkommen til utstillingåpning fredag 25.august kl. 18.00!

Sted: Galleri Skylight, KHiO (5. etasje, over Galleri Seilduken, KHiO)
Åpent lørdag/søndag: 12.00-16.00

Oda Balke Fjellang er 3. års bachelorstudent ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo.