Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Studiestart

KHiO studiestart 2023

KHiO studiestart 2023

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker velkommen til studiestart!

Se ukens program for din avdeling her.

Ukens fellesarrangement

NB! BBQ ONSDAG ER AVLYST / BBQ CANCELLED

Mandag 21. august

09:00 Avdelingsvise mottak. Se programmet for din avdeling her.

Tirsdag 22. august

09:00–10:00 Bra start – for nye KHiO studenter. Informasjonsmøte på norsk. Hovedscenen.
10:00–11:00 Good start – for new KHiO students. Information meeting in English. Main stage.

Onsdag 23. august

NB - AVLYST/CANCELLED! 16:00  KHiO BBQ

Torsdag 24. august

13:00–14:00 Innsettelse av ny rektor / Inauguration of the new Rector.  Hovedscenen / Main stage
NB! På grunn av begrenset antall plasser i salen er det nødvendig å melde seg på arrangementet
NB! Due to the limited number of seats in the hall, it is necessary to register for the event

Program

 • «Mountaineers»
 • Velkomen
 • Studentrådet helsar
 • «Lakmé»
 • Rektorkjedet
 • Rektors tale
 • «Libiamo»
 • Avslutning

14:30–16:00 Offisiell åpning av studieåret 2023/24 / Official opening of the academic year 2023/24. Ute på plassen / Courtyard

Program

 • Tale av rektor Marianne Skjulhaug
 • Introdusjon av dekaner og prorektorer
 • Tale av Ahmed Umar
 • Tale av studentrådsleder Magda Thomsen
 • Avslutning og servering av kaffi og kake

Fredag 25. august

Se programmet for din avdeling her.