Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Conversation/debate

Arendalsuka: Hva trengs for å utdanne framtidens kunstnere

Arendalsuka: Hva trengs for å utdanne framtidens kunstnere

Norsk kulturskoleråd, Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk Tipping inviterer til paneldebatt om framtidens kunstutdanning.

Om arrangementet

Stortingsmelding 18, Oppleve, skape, dele (2020 – 2021), også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga, påpeker at ansvaret for fordypning tilhører både det lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivået. Stortingsmeldinga framhever at bosted ikke skal være en hindring for barn og unge i å delta i opplæring og aktivitet innen kunst og kultur.

Så: hvordan kan vi samskape gode fordypningstilbud – som når alle barn og unge som vil delta, uansett hvor de bor i landet vårt?

Målet med arrangementet er å løfte fram og drøfte gode strukturer og samarbeid innen det helhetlige utdanningsløpet innen kunst og kultur. Hvorfor lykkes noen? Hva skal til?

Arrangementet er tredelt: faglige innledninger, politisk debatt og oppsummering.

I panelet:

  • Marianne Skjulhaug, rektor, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Heidi Marian Haraldsen, prorektor, Kuntshøgskolen i Oslo
  • Trude Skarvatun, rektor, Sunnfjord kulturskule
  • Alexander Krohg Plur, kultursjef, Ås kommune
  • Hege Bae Nyholt, leder utdannings- og forskningskomiteen, Rødt
  • May Britt Lagesen, finanskomiteen, Ap
  • Kari-Anne Jønnes, utdannings- og forskningskomiteen, H
  • Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd
Se fullstendig program på arendalsuka.no