Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Conversation/debate

Hvordan begynte det? Med Signe Becker

Hvordan begynte det? Med Signe Becker

Hvordan blir man kunstner? Hvordan er veien fra begynnende kunstinteresse som barn eller ung voksen til å jobbe som profesjonell kunstner? Hvordan kommer man seg dit?

Hva skjer når vi blir bevisste på at man kan jobbe som kunstner? Og hvordan var veien fra man skjønte dette til man kom inn som student på en kunstskole av høyere nivå?

Vi spør fire kunstnere ansatt ved KHiO, enten i sluttfasen av en ph.d. eller «ferdige» kandidater om deres inngang til å bli profesjonelle kunstnere.

Ta med deg kaffe og lunchen til denne uformelle og (forhåpentlig) morsomme praten! Alle er velkomne!

Stipendiat Signe Becker i samtale med Kristine Jakobsen

Følg med på @khiobiblioteket for mer info fremover

Mer om Signe Becker: https://khio.no/ansatte/signe-becker