Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Foto: Jessika Thörnqvist og Kim Ramberghaug
Foto: Jessika Thörnqvist og Kim Ramberghaug

Over ævne

Over Ævne er Signe Beckers sjette og siste prosjekt som stipendiat ved Teaterhøgskolen KHiO under tittelen LAGD LIV Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv.

I en teatersal på Rosendal arbeider et knippe teatermalere på flere svære malerier. Malerne og deres arbeidsprosess stilles ut, eller iscenesettes, om man vil. Arbeidet vil pågå i åtte dager. Dørene er åpne og publikum bestemmer selv hvor lenge de vil overvære tilblivelsen av verkene. Motivene som males er i forkant møysommelig komponert av kunstneren, Signe Becker, men utføres av malerne.

Over ævne er et performativt verk som ønsker å belyse maleren og malerfagets håndverkstradisjon ved å sette den uavhengige kunstnerens status i spill. Som et slags levende dilemma, reiser Becker spørsmål rundt maktforhold og åndsverk. Hvem er verkets tjenere og hvem tjener på verket? Hvem signerer verket til slutt?

Signe Beckers alter ego, Cynthia, vil være til stede i rommet og bivåne det hele sammen med publikum. Hun er som alltid tilpasningsdyktig og kan endre funksjon etter behov; bistå malerne i arbeidet, øse av sin kunnskap til publikum, fortelle en skrøne eller to – eller koke litt kaffe.

Les hele programmet på hjemmesiden til Rosendal Teater