Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Mesterklasse

Stefano Gibellato
Stefano Gibellato

Avlyst!! Mesterklasse med Stefano Gibellato

Stefano Gibellato gjester Operahøgskolen og holder mesterklasse for operastudententene.

Stefano Gibellato er utdannet pianist. Han har vært med på å utarbeide og gjennomføre over 250 operaer, flere symfoniske stykker og stykker for kor. Han har deltatt som coach- og korrepetitør i flere produksjoner på Salzburg-festivalen, og han har holdt konserter i en rekke land, i og utenfor Europa.

Han har holdt mesterklasser i vokalteknikk og tolkning i Tyrkia, Japan, Sveits, ved Mozarteum i Salzburg, ved Accademia dell’Opera i Firenze, i Beijing og ved Hochschule für Musik Carl M. v. Weber i Dresden.

Stefano Gibellato har vært professor ved Conservatorio di musica Benedetto Marcello i Venezia siden 1984.

Stefano Gibellato holder mesterklasse for operastudentene fredag 21.04.23 kl 13:00–18:00, Prøvesal 1, KHiO. Mesterklassen er dessverre avlyst.