Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Plakat: Mikkel Moen
Plakat: Mikkel Moen

Operaforestilling: Nye bekjentskaper

Operahøgskolens studenter samarbeider med Barratt Due Musikkinstitutt for å sette opp denne storslåtte operaforestillingen med verk av to norske komponister. 

Det blir urfremføring av operaen 'Die alte Methode' av Alfred Andersen-Wingar før pausen. Etter pausen får vi høre én akt av Gerhard Schjelderups nesten like ukjente 'Frühlingsnacht'.

Rolleliste 'Die alte Methode':
Der König: Filip Natanael Håkestad
Quanz, kammermusiker: Johannes Nikolai Aas
Johann Prinz, sein Schüler: Martin Enger Holm
Gretel, dessen Braut: Oda Nysæter
Barbara, Witwe, Haushälterin: Ema Delac
Ein Hofcourier: Einar Stefánsson


Rolleliste 'Frühlingsnacht':
Linda: Helena Hedman
Wolfgang: Jostein Fahre
Graf: Filip Natanael Håkestad
Gräfin: Thea Brix
Marianne: Ema Delac
Emilie: Veronika Karlsen
Damekor: Studenter fra Baratt Due musikkinstitutt

Medvirkende:
Barratt Dues symfoniorkester
Dirigent: Jørn Fossheim
Regissør: Julie Sofie Storemyr

Link til Fagerborgfestspillene: Fagerborgfestspillene 2023 (squarespace.com)

Billetter kjøpes via TicketCo:

Lørdag: Opera 29.04 (ticketco.events)
Søndag: Opera 30.04 (ticketco.events)

Samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt og Operahøgskolen

Vi vil benytte anledningen til å informere om at Barratt Due musikkinstitutt og Operahøgskolen denne våren er i ferd med å utrede muligheter for et nærere institusjonelt samarbeid, med oppstart høst 2023. Institusjonene har lange tradisjoner for vokalutdanning på høyt nivå med sterke resultater over tid. Hver for seg er disse miljøene relativt små, men ved å åpne for tettere tilknytning til hverandre har vi en ambisjon om å utvikle ytterligere robuste fagmiljøer for så vel studenter som for ansatte. Samarbeidet vil i første rekke knyttes til vokalseksjonen på Høyskolen Barratt Due og Operahøgskolen. I tillegg vil det åpnes muligheter for naturlig påkobling også til ulike ensembler og orkestre ved Barratt Due musikkinstitutt.