Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Skaperglede og uttrykkskraft

Skaperglede og uttrykkskraft

Hvordan kan unge musikere og sangere styrke seg psykologisk og mentalt? Hvordan ta eierskap til egen karriere?

Lørdag 25. mars kl 11:00-15:00 arrangeres et ambisiøst seminar på KHiO med flere toppfolk.

Professor i idrettspsykologi Frank Eirik Abrahamsen kommer. Det samme gjør en av Norges mest profilerte dirigenter Peter Szilvay. Han kommer sammen med Ingeborg Gillebo, en mezzo-sopran med en imponerende karriere.

Ellers deltar professor Solveig Kringlebotn, leder på vokalavdelingen på UiA Benedikte Sofie Ribe og professor og forskningsleder på Operahøgskolen Nils H. Sødal. 

Vi spør. 
* Hvordan kan unge musikere og sangere styrke seg psykologisk og mentalt? 
* Hvordan ta eierskap til egen karriere? 

Arrangementet er et samarbeid mellom Operahøgskolen og Institutt for klassisk sang ved UiA, og er støttet av KHiO og CEMPE (NMH).