Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2023: bachelor i samtidsdans. Foto: Yaniv Cohen
Avgang 2023: bachelor i samtidsdans. Foto: Yaniv Cohen

Avgang 2023: Bachelor samtidsdans

Studentene på bachelorprogrammet i samtidsdans viser i sin avgangsforestilling koreografien Inn i det uvirkelige av Stian Danielsen.

Avgangsstudenter på bachelor samtidsdans

Clara Victoria Fischer, Andreas Holme Kjærland, Mila Piljevic, Katja Weber McGunnigle


Inn i det uvirkelige

Reaksjoner ved ulike kriser, ulykker og katastrofer er ofte av generell karakter og kan ha visse likhetstrekk. Vanlige umiddelbare reaksjoner er: Sjokk, forvirring, uvirkelighetsfølelse, sterke emosjonelle reaksjoner eller fravær av følelser.

Dansere: Clara Victoria Fischer, Andreas Holme Kjærland, Mila Piljevic, Katja Weber McGunnigle
Koreografi: Stian Danielsen
Kostyme: Line Maher
Lyddesign: Morten Pettersen
Musikkspor: Phillip Glass