Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Presentation

Master teater på teaterfestivalen i Fjaler 2022
Master teater på teaterfestivalen i Fjaler 2022

Og Nå: Master i teater deler sin kunstneriske forskning

Avgangsstudenter fra master teater presentere sine masterprosjekt, med fokus på kunstnerisk forskning gjennom de tre foregående semestrene og det planlagte avsluttende masterprosjektet.

Hver presentasjon varer i omtrent fem minutter, i tillegg til fem minutter til spørsmål. Hver student velger selv hvordan presentasjonen gjennomføres. Det vil si at noen presentasjoner inneholder øvelser eller aktivisering, mens andre heller kun snakker om prosjektet.

Program

Martha Rasmussen Lubiana
Tatiana Delaunay
Vega Drake Carlsson
Ida Ingels
Maria Victoria Høvring Høeg
Lena Sendstad

Pause 15 minutter

Anette Waller
Tuva Hennum
Maiken Rye
Ellen Jerstad
Maria Lloyd
Victoria Gulliksen

Velkommen!