Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

By looking at the past, foresee the future!

By looking at the past, foresee the future!

Kom å se hva tredje klasse på interiørarkitektur og møbeldesign har jobbet med gjennom nesten tre år på KHiO.

Alt fra prosess og skisser til prototyper og ferdige objekter.
Ta med venner, kjæreste eller familie.
Varmt velkommen!

Vernissasje torsdag 19. januar 2023 kl. 17.00.

Medvirkende studenter fra 3. bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Jonas Oppedal
Louise Hessling
Matilde Wedzicha
Doina Kvalvik
Therese Modin
Sam Hübner
Christian Sandbye
Lea Weldemichael Lilay
Fabio Ruiz-Melkild
Marthine Kjennerud
Mathilde Iversen Orlich