Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2022: Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov med 3. år bachelor skodespelarfag. Regi: Mari V. Kjelstadli
Avgang 2022: Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov med 3. år bachelor skodespelarfag. Regi: Mari V. Kjelstadli

Avgang 2023: Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov

Avgangsstudentane på bachelor skodespelarfag viser Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov – ein komedie i fire akter om tap, forandring og mogeleg framtid.

Den store kirsebærhagen blømer når godseigarinna Ranevskaja vender heim etter mange år i utlandet. Men bak skjønnheita truar ruinen og med Ranevskajas heimkomst skal alt avgjerast. Kirsebærhagen frå 1903 er det siste av Tsjekhovs fire store drama. Han skriv i eit imperium på overtid, kor endringa er uunngåeleg og der revolusjonen til sist blir tvinga fram.

Kvifor, kvifor høyrde du ikkje på meg? Min stakkars gode venn, no er det for seint.

Tredjeårsstudentane på bachelorutdanninga i skodespelarfag

Nora Frølich, Ulrik Græsli, Aleksander Holmen, Tone Oline Knivsflå, Francisco Kalle Navarro, Emma Nymann, Arturo Scotti, Anette Sissener Amundsen, Jakob Stabell, Natalie Grøndahl Tangen, Sarakka Gaup

Lars Erik Holter medverkar som skodespelar.

Regi: Mari V. Kjeldstadli

Omsett av Kjell Helgheim og Ola E. Bø.

Integrerte pedagogar: Ola Bø, Miriam Sogn, Petra Fransson

Kunstnarleg og teknisk stab

Scenografikonsulent: Norunn Standal
Lysdesignar: Oscar Udbye
Musikalsk ansvarleg: Ingvild Langgård
Teknisk produsent: Kjetil Skåret
Inspisient: Trude Molkom
Kostyme: Signe Vasshus
Rekvisitt: Kikki Norén Løwgren
Lydmeister: Olaf Stangeland
Scenemeister Are Engebretsen
Målar: Olivier Marcouiller
Snikkar: Anders Hamre

Billettar


Foto: Håvard Andreas Krogstad Johansen og Tilde Wahl Hansen, KHiO