Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Møter i virkeligheten. Prosjektutstilling av tekstilstudenter KHiO i Skien Kunsthall.
Møter i virkeligheten. Prosjektutstilling av tekstilstudenter KHiO i Skien Kunsthall.

Møter i virkeligheten

Tekstilstudenter ved KHiO har arbeidet med en to ukers workshop i Skien. Resultatet av prosjektarbeidet vises i Skien Kunsthall.


Studentene har undersøkt hva som skjer når arbeidet flyttes ut av skolen og inn i to av Skiens visningsrom. Hvilke samtaler vil oppstå mellom studentene, materialene og visningsrommene? I Skiens kunstforening og Spriten kunsthall åpner vi for innblikk i hva undersøkelsen har ført fram til.

Åpningen starter i Skiens Kunstforening fredag 11. november klokken 19:00, og fortsetter fra klokken 20:00 i Spriten Kunsthall, hvor det også blir fest.

Velkommen!