Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

Fortellinger om kunstnerliv

Fortellinger om kunstnerliv

Kunstnerkarrierer og kunstnerkår 1999-2019. I 1999 intervjuet forfatterne 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. 20 år seinere ble de samme personene kontaktet på nytt.

Velkommen til boklansering!

Det blir innledning ved de tre forfatterne Per Mangset, Mari T. Heian og Bård Kleppe. Paneldebatten etterpå ledes av Sigrid Røyseng, og i panelet sitter bl.a. Geir Harald Samuelsen, Ann-Kristin Rifseim, Heidi Gjermundsen Broch og studenter ved KHiO og NMH.

Program

17:05–17:15 Velkommen og kort intro om bakgrunn for boka v/Per Mangset
17:15–17:45 Presentasjon av boka v/Mari T. Heian og Bård Kleppe
17:45–18:30 Panelsamtale 1. ledet av Sigrid Røyseng
I panelet: Geir Harald Samuelsen, billedkunstner og forsker ved Kunstakademiet på UiB, Ann-Kristin Rifseim, musiker og rektor på Sørum kulturskole, Heidi Gjermundsen Broch, skuespiller Det Norske Teatret.
18:30–18:45 Pause med enkel servering
18:45–19:30 Panelsamtale 2. ledet av Sigrid Røyseng. Tema: Pandemien, risiko, kunstutdanninga
I panelet: Siri Storheim, NMH (Mangfold i kunstfeltet), Anne-Marte Før, Visuell kunst KHiO
19:30 Avrunding og takk til bidragsyterne

"I 1999 intervjuet vi 23 studenter som gjennomførte en høyere kunstutdanning i Norge. Studentene fortalte hvorfor de hadde startet på en kunstnerkarriere, og hvilke tanker og drømmer de hadde om framtiden. 20 år seinere kontaktet vi de samme personene på nytt. De fleste var nå i midten av 40-åra og hadde ganske ulike historier å fortelle.

Denne boka tar utgangspunkt i de tidligere kunststudentenes fortellinger om barndom, oppvekst og ungdomstid, utdanningsløp, yrkesetablering og videre yrkesliv. Hvilke valg har de tatt i ulike faser av livet og karrieren, og hvor har disse valgene ført dem? Hva har de lykkes med, og hvilke hindringer og utfordringer har de støtt på underveis? I boka analyserer vi fortellingene til de tidligere kunststudentene i lys av forhold som er særskilte for kunstneryrkene og de markedene de jobber innenfor, men også i lys av en større samfunnskontekst.

Boka egner seg for forskere, studenter og andre som interesserer seg for kunstnerisk arbeid. Vi håper også at den kan være til nytte for kunststudenter og framtidige kunstnere som ønsker å vite mer om kunstnerarbeidslivet."
Per Mangset, Mari T. Heian, Bård Kleppe