Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Screening

What about China?

What about China?

Kunstnernes hus og KHiO inviterer til eksklusiv Norgespremiere og samtale med den renommerte filmskaperen, forfatteren, komponisten og professoren Trinh T. Minh-ha.

Kunstnernes hus viser Minh-has ferske film What About China? som nylig vant New:Vision Award på CPH:DOX. Etterpå blir det en samtale med filmskaperen moderert av professor i skriving og teori ved Kunsthøgskolen i Oslo, Mike Sperlinger. Samtalen foregår på engelsk og publikum vil få mulighet til å delta og stille spørsmål.

Om filmen

What About China? er et visjonært dokumentarisk filmessay som tar utgangspunkt i rollen harmoni spiller i kinesisk kultur. Harmoni har vært et sentralt prinsipp i livene til kinesere siden antikken, som en viktig dyd og som et strukturerende kreativt prinsipp i blant annet arkitektur og musikk. Harmoni har vært knyttet til både menneskets forhold til samfunnet, til naturen og til seg selv. Med pandemien som et bakteppe har Minh-ha funnet tilbake til eget film- og fotomateriale av hverdagsliv tatt opp i 1993–1994 i landsbyer i det østlige og sørlige Kina, og skapt et komplekst og poetisk bilde av kinesisk kultur og identitet. Ved hjelp av et mangfold av stemmer og fortellinger presentert gjennom en rytmisk dialog mellom stillbilder og det bevegelige bilder, reflekterer verket også over selve filmmediet og dets muligheter.

Om filmskaperen

Trinh T. Minh-ha (f. 1952 i Vietnam) er filmskaper, forfatter, komponist og professor i Gender & Women's Studies and Rhetoric ved Universitetet i California, Berkeley. Siden 1980-tallet har hun i sine arbeider utforsket konsekvensene av kolonialisme og konfrontert det eurosentriske blikket i den etnografiske tradisjonen. Arbeidet hennes inkluderer ni langfilmer, blant dem Surname Viet Given Name Nam (1989), Naked Spaces (1985) og Reassemblage (1982). Minh-ha har skrevet tolv bøker om temaer som transkulturell interaksjon, kjønn, representasjon og skjæringspunktet mellom teknologi og kolonisering og har videre laget omfattende multimediale installasjoner. Minh-ha er en ettertraktet foredragsholder og har de senere årene vært på en rekke turneer internasjonalt. Dette er hennes første besøk i Oslo.

For mer informasjon og billetter se nettsiden til Kunstnernes hus.