Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Ane Thon Knutsen: Kew Gardens- tankevandringer med kroppen
Ane Thon Knutsen: Kew Gardens- tankevandringer med kroppen

Kew Gardens - tankevandringer med kroppen

Ane Thon Knutsen viser i sin separatutstilling en ny adaptasjon av Virginia Woolfs novelle Kew Gardens trykket med løse typer.

Ane Thon Knutsen jobber med boktrykk som uttrykksform. Hennes kunstneriske praksis kjennetegnes av lange og repeterende produksjonsprosesser som vanligvis tar form i artist books og installasjoner. I Buskerud Kunstsenter vil hun vise installasjonen Kew Gardens- tankevandringer med kroppen som tar utgangspunkt i en adaptasjon av novellen Kew Gardens av Virginia Woolf fra 1919. Arbeidet er satt med løse typer og teksten gjengir bruddstykker av samtaler og beskrivelser av farger og omgivelser. Hennes arbeider tar for seg forholdet mellom boken og kroppen, fra hånd til innlevelse, og lesningen og bokproduksjon som en fysisk, taktil og monumental opplevelse.

Hun forsker på boktrykk og har siden 2017 sett på hvordan boktrykk, det å eie produksjonslinjen, har vært avgjørende for den kunstneriske utviklingen til den kanoniserte modernistiske forfatteren Virginia Woolf. I 2019 fullførte hun sitt doktorgradsprosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor grafisk design ved Kunsthøyskolen i Oslo. Prosjektet tar for seg Virginia Woolf som boktrykker og innvirkningen dette hadde på forfatterens mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og skrive eksperimentelt på egne premisser gjennom eierskap til teknologi og publisering. Installasjonen på Buskerud Kunstsenter bygger på hennes PhD prosjekt som ble vist i 2019 på Kunstnernes hus.

Ane Thon Knutsen (f. 1984 i Drammen) er oppvokst på Åmot i Modum og er nå bosatt i Oslo. Knutsen har en PhD i grafisk design fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun også tok sin bachelor- og mastergrad. Hun jobber primært med boktrykk/letterpress og hennes kunstneriske praksis tar hovedsaklig form som artist books. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo.

Velkommen til utstillingsåpning Buskerud Kunstsenter 12. oktober klokken 19!

Utstillingen er støttet av Grafill, Norske Grafikere og Norsk Kulturråd.