Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Open dag

Velkommen til Open dag på KHiO

Velkommen til Open dag på KHiO

Torsdag 17. november opnar KHiO dørene og inviterer framtidige søkarar og alle andre interesserte på besøk! Det vil gå føre seg noko mellom kl 9 og kl 21, sjå programmet for detaljar. Sida blir fortlaupande oppdatert.

Program

Omvisingar kl 10, 12, 14 og 17.

Studentar viser fram "sitt KHiO", på scener, salar, verkstader, arbeidsplassar, og kanskje favorittstader å henge ut? Ein runde for dei som er mest interesserte i dei visuelle faga og ein for dei som er nysgjerrige på scenekunst. Møt opp i resepsjonsområdet for omvising kl 10, 12, 14 og 17.

Det vil vere studentar og tilsette tilgjengelege for spørsmål i resepsjonsområdet frå kl 10-17.

Avdelingsvis program

Fråversmelding

Du kan hente stadfesting på deltaking på Open dag i resepsjonen, viss du treng det. 

Kontakt 

Ta kontakt med oss på e-post: opendag@khio.no viss du har spørsmål og sei gjerne i frå om de kjem ei heil gruppe. Men det er óg ok å berre troppe opp!

Få eit glimt av KHiO, sjølv om du er langt frå Oslo

Vi lanserer filmar og opnar for spørsmål og svar på instagram denne dagen. Følg med ein student som visar deg rundt med eit kamera, høyr litt opera, sjå litt keramikk, titt inn i ein danseklasse, eller still spørsmål og få svar på KHiOs instagramkonto. Sjå det live eller klikk deg inn i etterkant. Følg med på denne sida for meir informasjon!

Sjå alle søknadfristar

Søknadsfristar for opptak til studieåret 22/23

Norges musikkhøgskole har opent same dag

Les om open dag på NMH

Åpen dag giff