Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

ARcTic South seminar

ARcTic South seminar

ARcTic South er et samarbeidsprosjekt med fokus på utveksling av erfaringer fra kunstnerisk forskning (AR) mellom Fakultet for kunst ved  Universitetet i Lisboa (FBAUL) og avdeling for Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Kunstutdanning er et viktig rom for eksperimentering og kritisk diskurs. Kunstinstitusjoner forplikter seg til kunstnerisk forskning (AR) som en del av utdanning, opplæring og utvikling. Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon (FBAUL) og Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har som mål å dele og tenke sammen om AR og fremtiden for forskningssamarbeid mellom Nord-Sør. ARcTic South er dermed et tenke sammen prosjekt som tar sikte på å komme nærmere nord- og sørakademisk kunstnerisk praksis, pakke ut kunstnerisk praksis med AR, diffraktere og skape kontaktsoner samt mulige (u)gjørelser av kunstnerisk forskning.

ARcTic South er finansiert av EEA Grants bilaterale initiativprogram mellom FBAUL (promotør) og kunst- og håndverksavdelingen ved Kunsthøgskolen i Oslo (Partner). Prosjektet ledes og initieres av Helena Elias og Merete Røstad og vil pågå mellom januar og oktober 2022.

Deltagere: Tiril Schrøder , Siri Hermansen , Sigrid Espelien , Shwan Dler Qaradaki , Inês Teles , Noemi Iglesias , Marta Lucas , Helena Elias, Fernando Quintas, João Castro Silva, Rogério Taveira, Sérgio Vicente, Ana Mena, Marta Castelo, Merete Røstad

Seminaret er på engelsk og du kan delta på Khio eller via zoom.
ARcTic South zoom lenke

Program

27 April 2022
Agenda Day 1
09.00 - 12.00 Set up Pop-up exhibition, on research methods, KHiO Katedralen
12:00 - 15.00 Supervisor and PhD forum with ARcTic South and Camille Norment
15.00 - 17.00 Presentations of participants of ARcTic South, part 1
18.00 Opening Pop-up exhibition

28 April 2022
Agenda Day 2, KHiO Auditorium
10.00 - 10.30 Welcome to KHiO by Dean Art and Craft, Boel Christensen-Scheel (zoom)
10.30 - 13.00 Presentations of participants of ARcTic South, part 2
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 16.00 Excursion in Oslo; Munch Museum guided tour with curator Kari Brandtsegg

29 April 2022
Agenda Day 3, KHiO Auditorium
10.00 - 13.00 ARcTic South core member meeting, planning workshop in Lisbon
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 17.00 ARcTic South core member meeting, planning workshop in Lisbon

Målgruppe: Fagansatte, PhD kandidater og PhD veiledere. Velkommen!
For mer informasjon kontakt: Merete Røstad mererost@khio.no