Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Galleri Seilduken: Var är ni? / Hvor er dere?

Galleri Seilduken: Var är ni? / Hvor er dere?

Utstilling i Galleri Seilduken av 1. års studenter fra metall- og smykkekunst, bachelor medium- og materialbasert kunst.

Utstillingen er en refleksjon av vår første tid som studenter ved KHiO. Vi har bearbeidet inntrykk på ulik måte og tatt med oss ferdigheter og teknikker vi har lært det siste halve året. Vårt felles utgangspunkt har vært metall, men flere jobber også med metallets møte med andre materialer. Vi viser fram både skulpturer, installasjoner og smykker.

Utstillere:
Fanny Möller
Agnes Lindvall
Taran Graff
Mitra Shamloo
Ebba Bruce
Sophia McGill Stray

Velkommen til vår gruppeutstilling!