Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Galleri Seilduken: Om du var et løvblad og jeg var et tre

Galleri Seilduken: Om du var et løvblad og jeg var et tre

Ingvild Kristine Reinton utforsker hvordan mennesker påvirker materialer og hvordan materialer påvirker dem.

En installasjon av kobber, stål, leire og kvister. Reinton bearbeider inntrykk, gjennom å hamre, bygge, tvinne og trykke.  I utstillingen leker hun med vind som tilfører bevegelse og lyd.

Ingvild Kristine Reinton er 1. års masterstudent i medium- og materialbasert kunst.