Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Skulle ikke vi ha en bløt fødsel med gjengen? King kom og se.

Skulle ikke vi ha en bløt fødsel med gjengen? King kom og se.

2. år bachelor skuespillerfag har i dette prosjektet arbeidet med idéutvikling og scenisk realisering.

Medvirkende 2. år bachelor skuespillerfag:

Nora Frølich, Ulrik Græsli, Aleksander Holmen, Tone Oline Knivsflå, Francisco Kalle Navarro, Emma Nymann, Arturo Scotti, Anette, Sissener Amundsen, Jakob Stabell, Natalie Grøndahl Tangen

Veileder: Bjørnar Lisether Teigen

Idéutvikling og scenisk realisering
Etter endt emne skal studentene evne å utvikle kunstneriske ideer, og kunne utarbeide og realisere eget konsept og eget scenisk uttrykk.

Billettbestilling