Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Galleri Seilduken: Ávnnas Muitá / Materialet husker

Galleri Seilduken: Ávnnas Muitá / Materialet husker

Ávnnas muitá er en utstilling av Márjá Karlsen som tar for seg sjøsamisk veving av grener og vadmel, og alle historiene disse teknikkene bærer med seg.

Når man praktiserer duodji, arbeider man med historier. Det er ens egen og ens familie si historie. Det er våre formødres historier, og det er våre etterkommeres historier. De små detaljene slik som mygga som biter mens man vever utendørs, kan være like viktig som de store fortellingene om kolonialisme.

Velkommen til utstilling på Galleri Seilduken!

Márjá Karlsen er 3. års bachelorstudent i medium- og materialbasert kunst.

Facebook